Bris stöttar barn och unga hela jullovet

Publicerat

För barn som inte har det bra i sin familj är jullovet en tuff period. Det är också en period då många barns stödnätverk i vardagen är mindre tillgängligt, även om ångest, stress och depressioner inte tar jullov. Bris har öppet varje dag, året runt.

Under ett jullov brukar Bris har omkring 1200 kontakter med barn och unga via chatt, mejl och telefon. På vardagarna är även Bris vuxentelefon – om barn öppen.

– Redan nu inför julen ökar samtalen om oro om hur det ska bli, om vuxna som dricker för mycket, om familjekonflikter och om ekonomisk utsatthet. Ensamhet, att känna sig utsatt och isolerad från omvärlden, är återkommande i barns samtal till Bris under jullovet, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris.

Bris kuratorer lyssnar, stöttar och stärker barn i att hantera sin situation. Tillsammans med barnet hittar Bris strategier för att barnet ska kunna må bättre, och våra kuratorer motiverar och hjälper barnet att ta vidare hjälp om hen är otrygg i sitt hem.

– Ofta kring större högtider handlar många kontakter om höga förväntningar hos både barn och vuxna, och hur lätt det är att någon blir besviken när allt inte är så perfekt som vi inbillar oss att andra har det, säger Magnus Jägerskog.

Bris tips till vuxna som ska fira jul i barns närhet:

- Var en god förebild. Kanske går det till exempel att låta bli alkohol på julen.

- Bygg en bra relation och en bra dialog med barn i din närhet. Då är det större chans att barnet berättar om något inte känns bra.

- Reagera. När du ser att ett barn mår dåligt eller bli utsatt på något sätt, se till att du tar en stund med barnet och frågar hur hen mår. Stanna upp och visa att du lyssnar. Stå kvar, även om barnet berättar saker som känns jobbiga att höra på. Förmedla till barnet att du som vuxen kan hjälpa.

- Skam- och skuldbelägg inte barnet. Många barn tar på sig stort ansvar för vuxnas beteende och lägger ofta skuld på sig själva. Därför är det viktigt att avlasta barnet i det.

- Agera. Du som vuxen bör agera direkt om du ser att ett barn far illa. Det kan handla om att säga till andra vuxna som beter sig illa, eller att till exempel se till att ett barn får stöd från socialtjänsten om hen behöver skydd.

- Sök stöd. Ibland kan det vara svårt att veta hur du som vuxen ska agera. Alla vuxna som känner oro för ett barn i sin närhet kan ringa Bris vuxentelefon och få råd och stöd.

För mer information

Anna Holmqvist

Anna Holmqvist

Pressekreterare

070- 779 95 06

anna.holmqvist@bris.se

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer