Barnrapporten 2024

Barnrapporten tas fram varje år för att belysa hur barn i Sverige har det, utifrån de tiotusentals kontakter som Bris årligen har med barn i den nationella stödlinjen och på Brismottagningarna.

Samtal räddar liv

2023 var ett år då fler barn än någonsin sökte och fick stöd hos Bris. Människor reagerar ibland negativt när de hör att samtalen till Bris ökar. Jag tänker tvärtom. Att våga dela med sig av sin livssituation är ett stort och modigt steg för ett barn att ta. När barn berättar finns det hopp om förändring och vi vet att samtal gör skillnad. Samtal räddar liv.

I arbetet med den här rapporten har det blivit tydligt för mig att vi som samhälle inte bara behöver prata om tidiga insatser, vi behöver också genomföra och implementera tidigare insatser på riktigt.

Magnus Jägerskog, 
Generalsekreterare

Rapportens tre fokusområden

Att ha framtidstro är en förutsättning för att ett barn ska kunna må bra här och nu. Konsekvenser som följer när hopp om fram­tiden saknas löper som en röd tråd genom den här rapporten.

Enligt Barnrapporten ser vi att det behövs ett ökat fokus på dessa tre områden:

  • skolan
  • självskada
  • gängkriminalitet.

Skolan

Under 2023 har Bris sett en stor ökning av samtal från barn om skola, framtid och hur det är att vara ung idag. En bra skolgång är avgörande för ett barns framtidsutsikter och en viktig skyddsfaktor mot psykisk ohälsa. Sammantaget visar dock samtalen till Bris en utbredd uppgivenhet inför framtiden, inte sällan kopplad till skolan.

Om barn förlorar hoppet i ett land med relativt sett mycket goda förutsättningar, vad har då gått fel? Och viktigast av allt – vad kan vi som samhälle göra för att stärka barns tro på att en ljus framtid är möjlig?

Självskada

Samtalen till Bris om psykisk ohälsa ökar. En särskilt tydlig ökning ses i samtal om svårare psykisk ohälsa och självskadebeteende. Barn sätter ord på hur deras dåliga mående leder till självdestruktiva handlingar och dysfunktionella strategier, där de på olika sätt tillfogar sig själva skada.

Gängkriminalitet

Under 2023 ändrade samtalen om kriminalitet till Bris karaktär. Allt fler samtal kom att handla om gäng­kriminalitet och de kom från barn som hade lockats, lurats eller tvingats in i kriminella nätverk, barn som mådde dåligt, var rädda och som inte såg någon väg ut.

Det blev tydligt att allt yngre barn dras in i gängen och att allt yngre barn påverkas av dem – både som offer och förövare.

Våra rekommendationer för ett bättre samhälle
Skolan
Självskada
Gängkriminalitet

Råd till varje vuxen

Oavsett om du möter barn professionellt eller i andra sammanhang kan du spela en avgörande roll för barn i utsatta situationer. Att vara en närvarande och engagerad vuxen blir ännu mer betydelsefullt när allt fler barn lever med hopplöshet, växande klyftor och ökat våld, samtidigt som de många gånger saknar information som kan göra situationen begriplig och hanterbar. Du som vuxen är viktig.

×