Så pratar du om bonusfamiljen

En vanlig förändring efter en separation är att föräldern träffar en ny partner. Bonusföräldrar och bonusbarn kan få fantastiska relationer. Här är några tips på hur du kan tänka kring den nya familjesituationen.

Ny relation

Oavsett när du väljer att presentera din partner för barnet, kom ihåg att ha realistiska förväntningar på deras nya relation. Låt barnet välja takten! Barnet har ofta i sig inget eget intresse av en ny familjemedlem och kan behöva tid för att relationen ska bli bra på sikt.

Utbytbar?

Många barn kan känna sig hotade av en ny vuxen eller nya barn. Kommer deras plats i familjen kunna ersättas nu? Prata öppet om rädslan att bytas ut och att barnet alltid kommer först.

Leka familj

Lägg ner drömmen om att skapa en ny kärnfamilj, den finns redan även om den är splittrad. Bonusfamiljen är en minst lika viktig familj, men den är annorlunda eftersom alla oftast inte känner ovillkorlig kärlek till varandra. Acceptera det och sänk förväntningarna. Den nya familjen kan bli hur härlig och spretig som helst, på ert unika vis.

Skapa tid

Behåll tid med ditt barn och gör saker utan den nya partnern. Många vuxna hamnar i att vilja ta med partnern i allt, särskilt i början. Håll ut och visa barnet att er relation alltid är viktigast.

Tillit

En ny partner blir såklart en ny förtrogen att dela viktiga saker med. Men försök att inte berätta för din partner om vad barnet säger till dig i förtroende. Om barnet märker det kan ett livsviktigt förtroende ta skada.

Konflikter

Det kan vara svårt att se ens nya partner och barn ha en konflikt med varandra. Men konflikter är naturligt och inte skadligt i sig – det kan till och med föra oss närmare varandra. Om barnet är i underläge på grund av ålder och mognad måste du stötta barnet även om du inte håller med i sak. Lämna aldrig barnet själv i en olöst konflikt.

Flytta ihop

Ett gemensamt hem kan vara början på en ny spännande era. Gör barnet delaktigt! Flyttar någon in hos er, kom ihåg att förändringar kan vara extra känsliga. Låt barnet känna kontroll över läget och tid att planera. Är barnet hos dig bara på helgerna? Behåll om möjligt barnets rum intakt och gör inte om det till gäst- eller arbetsrum.

Nya traditioner

Skapa nya traditioner för bonusfamiljen i stället för att efterlikna det gamla. De traditioner som är viktiga från förr måste inte återskapas i den nya familjen, men behåll dem gärna ihop med det egna barnet.

Den andra familjen

Respektera att barnet har en bonusfamilj hos den andra föräldern. I och med en separation och nya relationer kommer barnet anpassa sig och navigera med nya barn och vuxna. Se det som en vinst för barnet och uppmuntra hens liv och utveckling även om du inte längre har full kontroll. Finns kvar för barnet som ett bollplank!

×