Samarbeten

Bris samarbetar med flera olika aktörer, föreningar och verksamheter för att indirekt stötta barn via vuxna. Här hittar du aktuella, redaktionella samarbeten samt Bris riktlinjer för desamma.

Bris i samarbete med magasinet Tara

I varje nummer av Tara svarar Bris expert Gunilla Bergsten på frågor om tonåringar från Taras läsare.

Vill du ingå ett redaktionellt samarbete med Bris?

Bris har nära 50 års erfarenhet av samtal med barn och unga. Vi vet hur barn mår, vad de funderar över och hur de vill att vi vuxna ska agera för att barn ska få det bättre. Vi vet också en hel del om vuxnas tankar och funderingar kring föräldraskap.

Bris är intresserade av att ingå samarbeten med redaktionell media, eller företag, som delar våra värderingar och som vill sprida Bris kunskap om barn och unga.

Har du en idé eller förfrågan, vänligen mejla:

×