stötta barn som känner oro för krig

Publicerat

Med anledning av de krig som pågår runt om i världen är det många barn och unga som känner oro och rädsla. Nyheterna domineras av våldsamma och dramatiska bilder och barn påverkas av det de hör och se. De kan behöva stöd och utrymme att uttrycka sin oro och ställa frågor, men också hjälp att begränsa sitt intag av nyhetsrapportering och spekulationer kring utvecklingen. Din uppgift som vuxen är att lugna och stärka barnets känsla av trygghet, begriplighet och hanterbarhet.

Tips på hur du som vuxen kan finnas där för barn och unga:

Var påläst

När barnet kommer med frågor eller uppvisar oro är det viktigt att du kan svara med korrekt och aktuell information. Försök ge information som kan hjälpa barnet att förstå och få svar på sina frågor, men undvik detaljer som kan vara skrämmande

Begränsa nyhetsflödet och titta tillsammans

Fundera tillsammans med barnet på hur mycket och vilka nyheter barnet behöver ta del av. Ta del av information tillsammans. Ni kan exempelvis läsa en artikel eller kolla på ett informativt tv-program. Sedan kan du finnas där för att svara på frågor och skapa en mer nyanserad bild av den information ni tagit del av.

Avlasta barnet

Trygga barnet i att du tar ansvar för att hålla koll på händelseutvecklingen. Försök avlasta barnet från känsla av att själv behöva ha kontroll. Att känna att man själv behöver bevaka, följa och försöka förstå utvecklingen kan öka stressen och oron hos ett barn.

Var ärlig

Det är omöjligt att ha koll på allt. Därför är det helt okej att vara ärlig och säga att du inte vet svaret på ett barns fråga. Men säg då också att du kan ta reda på svaret. Då slipper barnet spekulera eller gå till en annan mindre trovärdig källa.

Ställ frågor och lyssna in oron

Visa att du gärna pratar om situationen. Initiera ett samtal genom att kolla vad barnet tänker, känner eller undrar om kriget och all rapportering om det. Kanske kan du hjälpa till att klara ut några frågetecken, eller ta reda på mer information. Lyssna in barnets egna tankar och orosmoln och ta signaler på oro på allvar.

Var källkritisk

Berätta att barnet kan komma i kontakt med information som inte är sann. Om barnet är ute på internet och sociala medier kan en diskussion om källkritik vara bra att ha. Låt diskussionen utgå från barnets frågor och perspektiv.

Inge trygghet

Trygga barnet genom att understryka att det inte är krig i Sverige, och att myndigheter och många experter inte tror att det kommer att bli det heller. Det kan också vara bra att påminna barnet om varför Sverige har militärer. Det är för att försvara Sverige, inte för att starta krig.

Var hoppfull

Inge hopp till barnet genom att prata om de åtgärder som görs för att situationen ska bli bättre. Till exempel att många länder och organisationer går ihop och samarbetar för att få stopp på kriget och hjälpa alla dem som drabbas.

Pausa en stund

Försök att undvika att barnets vardag påverkas och begränsas av oron i omvärlden. Fortsätt att göra saker som du vet att barnet mår bra av, behåll vardagliga rutiner och fortsätt planera trevligheter längre fram.

Tänk också på att:

  • Alla barn är olika och reagerar på krissituationer på olika sätt. De referensramar och tidigare erfarenheter ett barn har spelar stor roll för hur en situation påverkar barnet, och hur du kan bemöta det.

  • Ibland vill barn leta egen information. Då är det bra om informationen de nås av är anpassad för just dem. På krisinformation.se finns barnanpassad information om läget just nu och svar på fler frågor som barn kan tänkas ha.

  • Som vuxen kan du också behöva stöd och hjälp. Prata gärna med någon i din omgivning för att få tips och råd.

Här kan du får mer stöd:

Bris vuxentelefon om barn: Telefon 0771-50 50 50. Öppet vardagar 09-12.

Bris vuxentelefon om barn (på arabiska) Telefon: 0774-48 09 00. Öppet tisdag-torsdag 09-12

Bris stödlinje på Ukrainska: Telefon 020-48 48 48. Öppet tisdag och torsdag 14-17 samt onsdag 9-12.

 

×