#ärdumed

#ärdumed är ett diskussionsmaterial som kan ligga till grund vid en träff i din förening, under ett arbetsmöte med kollegor, i klassen eller bland en grupp vänner. Med Bris rapporter som utgångspunkt, fungerar #ärdumed som en plattform för er som vill diskutera och dela kunskap kring olika teman i Bris rapporter och bidra till förändring. Tanken bakom materialet är att engagera både unga och vuxna i samhällsutvecklingen och att öka ungas inflytande. #ärdumed finns tillgängligt nedan.

#ärdumed - för allas rätt till hälsa

Den psykiska ohälsan bland barn som flytt till Sverige är utbredd och behovet av såväl professionellt som socialt stöd är stort. Vad kan vi göra för att stärka den psykiska hälsan bland barn som flytt? Vad behövs för att asylprocessen ska kännas mer begriplig för barn? Och vilka förändringar behövs för att barnets bästa ska ha högsta prioritet vid placeringsbeslut? Detta och mycket mer diskuteras i #ärdumed – för allas rätt till hälsa.

#ärdumed - för en trygg idrott

Inom idrotten finns brister, både i det förebyggande arbetet mot övergrepp samt i hur man agerar när ett övergrepp skett. Hur bör vi arbeta för att idrotten ska bli tryggare för barn och unga? Vad kan skolan, idrottsklubbar och föreningar göra för att förebygga övergrepp och kräkningar? Och kan ett stärkt barnrättsperspektiv göra idrotten tryggare? Det är frågor som diskuteras i #ärdumed – för en trygg idrott.

×

Lämna chatt