Bris firar 45 år för barnets rätt

Publicerat

Tack vare allt stöd från medlemmar, givare och företag kan vi idag fira Bris födelsedag. I över fyra decennier har vi stöttat och hjälpt barn som befinner sig i svåra situationer och behöver en vuxen att prata med.

– Jag är stolt över att leda en organisation som åstadkommit så mycket. Men jag ser också att vi fortfarande behövs. Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar i vårt samhälle och det är det vanligaste samtalsämnet i vår stödverksamhet. Vi kommer inte ge oss förrän vi brutit den trenden, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris.

Bris föddes den 1 september 1971 på initiativ av barnboksförfattaren Gunnel Linde och journalisten Berit Hedeby. Det var en reaktion på ett uppmärksammat fall där en treårig flicka blev dödad av sin styvpappa. Första målet för det nystartade Bris var att Sverige skulle införa ett förbud mot barnaga. Sedan dess har Bris gått från att bestå av en liten grupp eldsjälar till att bli en nationell organisation som varje år har runt 25 000 stödjande kontakter och som arbetar för att lyfta barns och ungas röster i samhället för att stärka deras rättigheter.

Vi på Bris vill tacka alla som stöttat oss genom åren. Det är tack vare er som vi kan fortsätta kämpa för barnets rättigheter.

Milstolpar i Bris historia

1971 Bris startar den 1 september som en aktionsgrupp som både vill påverka politiker och hjälpa till att anmäla till myndigheterna när barn far illa. 1971 gick det inte att vara anonym vid anmälan och därför fungerade Bris som mellanhand.

1979 Förbudet mot barnaga träder i kraft.

1980 Bris har tre telefoner på kansliet i Stockholm, en röd för barn, en grön för vuxna och en vit för kansliärenden.

1982 Socialtjänstlagen träder i kraft och anmälan om misshandel kan göras anonymt.

1989 Bris får ett gemensamt nationellt nummer som är anonymt och gratis för barn att ringa till.

1989 Barnkonventionen träder börjar gälla den 20 november.

2001 Allt fler barn och unga mejlar till Bris kansli, och Bris-mejlen startar för att möta det behovet.

2007 Bris-chatten startar

2013 Bris anställer utbildade kuratorer och utökar öppettiderna för chatt och telefon.

Anna Holmqvist

Anna Holmqvist

Bris pressekreterare

070-779 95 06

anna.holmqvist@bris.se

×