Bris nätverk vill förbättra samverkan för barns rättigheter

Publicerat

Nu startar Bris nätverk, mötesplatsen för barnets rättigheter. Bris nätverk ska möjliggöra möten, dialog och samverkan mellan alla som aktivt arbetar för och med barn.

Bris barnrättsdag i Göteborg var startpunkten för Bris nätverk. Två gånger per år kommer Bris att bjuda in till nätverksträffar i varje region.

– Många barn beskriver för Bris att de slussas runt bland olika instanser i samhället men att de aldrig riktigt blir sedda. Det är uppenbart att vi måste bli bättre på att se helheten kring det enskilda barnet och en förutsättning för det är bättre samverkan. Därför startar vi nu Bris nätverk, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

Nätverket är uppbyggt utifrån Bris fem regioner med kontor i Umeå, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Bris kommer att arrangera två nätverksträffar om året i varje region.

– Bris nätverk vänder sig till alla som, precis som vi, anser att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Det spelar ingen roll om du är verksam inom den ideella, privata eller offentliga sektorn. Företag är också välkomna, säger Magnus Jägerskog.

Nätverket ska möjliggöra möten, dialog och samverkan mellan professionella från olika delar av samhället, den ideella, privata eller offentliga sektorn. Nätverket ska vara en källa till inspiration och erfarenhetsutbyte. En plats där du får möjlighet att lyssna till föreläsningar, ta del av olika rapporter inom området men också dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter.

Vill du gå med eller har du frågor - skicka ett mejl till natverk@bris.se.

Anna Holmqvist

Anna Holmqvist

Bris pressekreterare

070-779 95 06

anna.holmqvist@bris.se

×