Bris och Stockholms stad ingår avtal om stöd för familjehemsplacerade barn

Publicerat

Socialförvaltningen i Stockholms stad har beslutat att teckna ett avtal, så kallat idéburet offentligt partnerskap, med Bris. Avtalet, som löper i två år, innebär att Bris kommer att organisera stödgrupper och stödhelger för barn som via Stockholms stad är placerade i familjehem.

Bris och Stockholms stad har i ett projekt utvecklat stödgrupper för barn i familjehem i Farsta och Skarpnäck. Modellen som nu kommer erbjudas via alla 17 stadsdelarna har tagits fram av en expertgrupp med familjehemsplacerade barn och testats i fyra pilotgrupper. Igår fattade socialnämnden i Stockholm beslut om ett tvåårigt avtal med Bris.

– Barn som är placerade i familjehem har rätt till stöd för att hantera sin situation. Vi vet också att många familjehemsplacerade barn både vill ha och behöver mer stöd. I stödgrupperna får barnet träffa andra barn i samma situation, kunskap om sina rättigheter och stöd i att hantera sin situation. Vi vill att stödgruppsarbetet ska fungera som en skyddsfaktor för psykisk ohälsa på längre sikt, säger Sofia Grönkvist, biträdande chef för Bris stödverksamhet med mångårig erfarenhet av arbete i stödgrupper.

Stödgrupper leds av Bris kuratorer som också är utbildade stödgruppsledare. Bris ansvarar också för att fram informationsmaterial om grupperna och via Stockholms stad erbjuda familjehemsplacerade barn i Stockholms stads 17 stadsdelar att delta i stödgrupperna. Enligt avtalet finansierar Stockholms stad Bris kostnader för verksamheten. Barn från andra kommuner kan också erbjudas plats i stödgrupperna eller stödhelgerna i mån av plats.

– Vi är mycket glada över att ingå ett långsiktigt avtal som innebär att upp till 40 barn per år kommer kunna erbjudas det här viktiga stödet, säger Sofia Grönkvist.

Anna Holmqvist

Anna Holmqvist

Bris pressekreterare

070-779 95 06

anna.holmqvist@bris.se

×