Bris välkomnar att barnkonventionen blir lag

Publicerat

Idag mottog barnminister Åsa Regnér barnrättsutredningen och slog samtidigt fast att barnkonventionen blir lag i Sverige. Bris har noggrant följt utredningen, bland annat genom att ingå i utredarens referensgrupp. Vi är övertygade om att lagen kommer att göra stor skillnad för många barn.

En pojke ringer till Bris. Hans föräldrar håller på att skiljas och de kan inte komma överens om var han ska bo. Det blir en utredning och pojken berättar för domstolen att han helst inte vill bo hos den ena föräldern där han är otrygg och känner sig rädd. Pojken vädjar men domstolen tycker att pojken ska vara lika mycket hos båda föräldrarna och säger att om han inte bor hos båda så kommer den andra föräldern få betala böter. "Trots att jag berättar vad jag tycker så är det ingen som lyssnar", säger han till Bris kurator.

En flicka kontaktar Bris. Hennes mamma har ett missbruk och kan inte ta hand om henne så hon bor sedan flera år tillbaka i ett familjehem. Hon trivs där. Det är lugnt och tryggt och nu går det mycket bättre i skolan, men hennes mamma vill att hon ska flytta. Trots att flickan flera gånger sagt till socialtjänsten att hon inte vill så bestämmer de att hon ska lämna familjehemmet. I kontakten med Bris säger hon: "De sa att det här var det bästa för mig, ingen brydde sig om hur jag ville ha det".

Barnkonventionen som lag kommer göra det bättre för barn som idag inte får sina rättigheter tillgodosedda. Allt för ofta får vi på Bris höra berättelser från barn om när samhället svikit och inte tagit hänsyn till barnets rättigheter. Genom mångårigt stöd till barn, vet vi till exempel att barnets rätt till inflytande sällan tillgodoses. Därför är det viktigt att barnkonventionen blir svensk lag.

– Bris förhoppning är att en barnkonventionslag gör de här berättelserna mindre vanliga. I ett Sverige där barnets rättigheter är lagstadgade ska deras upplevelser, reflektioner och vilja sättas i första rummet, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris.

En konkret åtgärd som utredningen föreslår är ett stärkt juridiskt skydd för det individuella barnets rätt i alla beslut som rör barn. Barnkonventionen ska inkorporeras i svensk lag i sin helhet. Rätten ska också stärkas genom en översyn av befintliga lagar såsom exempelvis socialtjänstlagen, med en tillhörande utbildningssatsning för alla professioner som tar beslut om barn.

– Detta är mycket viktigt. Det är ett stort problem att vuxna inte har tillräcklig kompetens för att samtala med barn och därför inte heller frågar vad barnet tycker. En satsning på barnkonventionslagen måste innehålla tydliga mål, bättre metoder och leda till ökade resurser för att arbeta med barns inflytande i alla frågor där barn påverkas, säger Magnus Jägerskog.

Anna Holmqvist

Anna Holmqvist

Bris pressekreterare

070-779 95 06

anna.holmqvist@bris.se

×