”Du är viktig” ska få fler att våga kontakta Bris

Publicerat

Vem svarar när jag hör av mig till Bris? Måste jag säga mitt namn? Och vad händer efter samtalet? Det är exempel på frågor som barn och unga får svar på i Bris nya film ”Du är viktig” som lanseras idag.

För att se på videon behöver du acceptera youtube-kakor

Den animerade kortfilmen visar hur Bris kuratorer jobbar och vilken typ av hjälp som barn och unga kan få när de kontaktar Bris. I filmen får vi följa huvudkaraktären, en ung person med många tankar och funderingar kring livet som behöver någon att prata med.

I filmen tydliggörs Bris olika stöderbjudanden, däribland möjligheten få stöd och hjälp av en kurator via chatt, telefon och mejl, få information om sina rättigheter samt få hjälp med att ta kontakt med exempelvis Socialtjänsten, BUP eller elevhälsan - och då få genomföra kontakten tillsammans med en kurator.

– På Bris sker allt stöd på barnets villkor och vi vill att alla barn ska känna till vår verksamhet och vilka rättigheter de har. Därför valde vi att ta fram en film om vår stödverksamhet med budskapet "Du är viktig". Vår förhoppning är att fler barn och unga ska våga ta kontakt med en kurator på Bris om de behöver stöd och hjälp, eller om de känner att deras rättigheter har blivit kränkta, säger Silvia Ernhagen, kommunikationschef på Bris.

Filmen "Du är viktig" är framtagen tillsammans med Expertgrupp Barn – ett pilotprojekt där målet är att ge barn och unga ökat inflytande över Bris verksamhet. Projektet involverar två skolor i Umeå, Sävar skola och Sjöfruskolan. Deras uppgift har varit att ge feedback, bland annat på färgval, karaktärernas ansiktsuttryck och tydligheten i filmens budskap. Därefter presenterades barnens åsikter för Future Museum, som producerat filmen, som i sin tur arbetade om delar av filmen i enlighet med barnens önskemål.

Anna Holmqvist

Anna Holmqvist

Bris pressekreterare

070-779 95 06

anna.holmqvist@bris.se

×