Högt tryck hos Bris under jullovet

Publicerat

- 40 procent fler stödjande kontakter med barn och unga. Julen tillhör barnen brukar det heta, men det är långt från sanningen för många. Under jullovet hade Bris 1300 stödjande kontakter med barn och unga, vilket är 40 procent fler än samma period förra året.

Psykisk ohälsa och dåligt mående, vänner samt familjekonflikter var de vanligaste ämnena som barn och unga ville prata om när de kontaktade Bris kuratorer under jullovet. Och kontakterna var många, närmare 400 fler stödjande kontakter skedde under jullovet 2015 jämfört med samma period förra året. Det höga trycket kan bland annat bero på organisationens ökade synlighet i såväl sociala som traditionella medier, samt flera uppmärksammade kampanjer.

– För många barn innebär julledigheten en extra utsatt tid och många har det svårt när skolorna stänger. Vännerna reser bort, rutiner bryts och förväntningarna är skyhöga, och då kan man behöva någon att prata med. Det är viktigt för vår verksamhet att vi syns på de plattformar som barnen befinner sig på och det har vi lyckats med i år, säger Nina Lindström, kurator på Bris.

Sett till året i stort är chatten det vanligaste sättet att kontakta Bris. Under julen valde dock fler än vanligt att mejla istället för att ringa eller chatta. En förklaring kan vara att det är svårt att prata ostört hemma och då är det lättare att skicka ett mejl från telefonen eller läsplattan utan att någon märker.

Högtider präglas av familjen

Även på jul- och nyårsafton höll Bris öppet i sin stödverksamhet. Då handlade de flesta av de stödjande kontakterna om familjen, familjekonflikter och oro över de vuxnas drickande.

– Kontakterna under jul- och nyårsafton skiljer sig en del från resten av året. Då är det många barn och unga som berättar om familjemedlemmar som dricker för mycket eller vittnar om bråk mellan föräldrarna. Men det kan också vara så att barnet bor i en delad familj och längtar efter ett syskon som firar på annat håll, säger Nina Lindström, som är en av de kuratorer som jobbade på julafton.

Anna Holmqvist

Anna Holmqvist

Bris pressekreterare

070-779 95 06

anna.holmqvist@bris.se

×