Psykisk ohälsa vanligaste ämnet hos Bris i sommar

Publicerat

Bris stödjande kontakter ökade med 9 procent under sommarlovet (13/6-14/8) till cirka 4000 samtal. Över 40 procent av kontakterna med barn handlade om psykisk ohälsa, en fråga som Bris fortsätter att sätta extra fokus på framöver.

Bris stödverksamhet har haft öppet precis som vanligt under sommarlovet, och i år ökade de stödjande kontakterna med 9 procent jämfört med under samma period ifjol. Det vanligaste ämnet som barn och unga pratar, mejlar eller chattar om är psykisk ohälsa.

– Att så många behöver Bris stöd under sommarlovet visar hur viktigt det är att vi fortsätter fokusera på att stoppa den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga. Alla barn som behöver det måste få rätt stöd, i ett tidigt skede, säger Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog.

– Barn har ringt från hela Sverige och berättat om att de mår dåligt och känner att de inte duger, om konflikter i familjen, eller om att de skadar sig själva på olika sätt, säger Somaya Ghanem, kurator på Bris.

Även i Bris stödtelefon för vuxna har det ringt hela sommaren. Utökade öppettider i jämförelse med förra sommaren har lett till att samtalen ökat med 23 procent.

– Att kontakterna har ökat i alla stödkanaler ser vi som ett kvitto på att vi lyckats möta upp med en bra bemanning under sommaren, så att vi kunnat svara upp mot barns och ungas behov av stöd, säger Magnus Jägerskog.

Under hösten kommer Bris fortsätta att lyfta barns och ungas röster för att fler ska arbeta för att bryta den psykiska ohälsan bland barn och unga.

Vi vill se:

  • Att rätt till vård gäller alla barn här och nu. Barnet ska ha samma tillgång till vård oavsett var hen bor i landet. BUP och annan specialistvård ska ha möjlighet att leva upp till vårdgarantins trettio dagar. Kompetens behöver stärkas kring bemötande och behandling av traumatiserade barn.

  • Förstärkta tidiga insatser mot psykisk ohälsa och säkerställd kvalité för vård av barn. Att den första linjens vård är utbyggd både med kunskap och resurser, så att unga kan få snabbt stöd inom primärvården och elevhälsan.

  • En haverikommission efter varje självmord begått av ett barn.

  • Fortsatt prioritera forskningsanslag i ämnen som rör barns psykiska hälsa.

Anna Holmqvist

Anna Holmqvist

Bris pressekreterare

070-779 95 06

anna.holmqvist@bris.se

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer