Så hjälper du barn att sätta gränser på nätet

Publicerat

Ny guide från Bris och IIS ger vuxna stöd och tips. Snapchat, Instagram, Periscope och onlinespel – barn och unga tillbringar allt mer av sin tid på nätet, något som kan skapa en oro bland vuxna.

Ibland kan det kännas komplicerat att inleda ett samtal med barnet om svårigheter på internet, därför lanserar Bris och Internetstiftelsen i Sverige, IIS, en kostnadsfri guide om ungas integritet på nätet. I den finns handfasta råd till vuxna om hur de kan vara närvarande och hjälpa barn att sätta gränser.

Internet är en källa till allt från lek och underhållning till kunskap och fakta. Där kan användaren testa sina gränser och experimentera med sin identitet. Barn och unga är duktiga på att använda den nya tekniken, men ibland kan det bli fel. I en webbenkät på Bris webbplats uppger 60 procent att de någon gång ångrat något de har delat med sig av om sig själva på nätet och en dryg fjärdedel menar att de inte vet hur de ska bära sig åt för att ta bort saker om sig själva på nätet.

– Vuxna har en viktig uppgift i att få barn att känna att de kan berätta om något jobbigt eller obehagligt händer. Som vuxen är det också väldigt viktigt att inte döma barnet om hen hamnat i en svårsituation. Fokusera stället på att det är positivt att barnet valt att berätta. Det är också viktigt att inte skuldbelägga utan i stället hitta lösningar tillsammans med barnet, säger Catarina Nylund, kurator på Bris.

Integritet handlar i mångt och mycket om att sätta gränser. För sig själv och gentemot andra. Här har föräldrar och vuxna i barns närhet ett ansvar att stötta och ge barn vägledning.

– Integritet handlar till stor del om att känna efter var ens egna gränser går. Vad är jag beredd att dela med mig? Var går min gräns? Det handlar inte om att sätta upp de här gränserna åt barnen, utan om att vägleda dem så att de kan fatta mer medvetna beslut, säger Catarina Nylund.

Förebygg

Det är viktigt att vuxna prata med sitt barn om vad hen gör på nätet på samma sätt som vuxna pratar om vad barnet gör i skolan. Det är viktigt att skapa en relation som bygger på ett ömsesidigt förtroende. Det handlar också om att ta chansen att ställa frågor till barnet när möjligheten finns. Ställ frågor och försök att öppna upp för en konversation om det som har hänt. Hur skulle det bli om du gjorde så där istället? Hur skulle din kompis göra? Hur skulle du kunna göra eller tänka? Försök att hjälpa barnet att se det ur olika perspektiv. Finns det en upparbetad konversation är tröskeln inte lika hög att be om hjälp om det behövs.

Förbjud inte

Precis som i övriga delar av ett barns liv finns det både bra och mindre bra sidor med internet. Det är lätt att glömma bort att internet för det allra flesta är en fantastisk plats. Att begränsa eller förbjuda användningen av internet och sociala medier hjälper inte unga att själva känna efter och fatta genomtänkta beslut.

Döm inte

Om ett barn har delat något och sedan ångrar sig, eller har skickat en bild till någon som sedan spridit den till människor som den inte var ämnad för – skuldbelägg inte. Fokusera i stället på att det är positivt att barnet tagit steget att berätta om händelsen. Situationen är ofta nog jobbig utan att barnet behöver känna sig dömd av en vuxen.

Om IIS

Internetstiftelsen i Sverige, IIS, är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för positiv utveckling av internet i Sverige. IIS ansvarar för internets svenska toppdomän, .se, med registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad olika satsningar på att utveckla användningen av internet i Sverige. Läs mer på iis.se

Anna Holmqvist

Anna Holmqvist

Bris pressekreterare

070-779 95 06

anna.holmqvist@bris.se

×