Bris: Ett steg i rätt riktning för barn som flytt

Publicerat

Ovissheten och de långa handläggningstiderna har lett till allvarlig psykisk ohälsa hos många barn som flytt till Sverige. Bris välkomnar därför dagens besked från regeringen om att de barn som drabbats av handläggningstiderna ska få chans att stanna i Sverige.

 – Det är positivt att barn som flytt och som kom till Sverige innan den 25 november 2015 ges möjlighet att stanna. Samtidigt lämnar dagens besked mycket kvar att önska för att leva upp till civilsamhällets samlade krav i #Novemberuppropet, säger Magnus Jägerskog generalsekreterare Bris.

 Den tillfälliga asyllagstiftningen har kommit att påverka många barns livssituation, något som Bris beskriver i rapporten Barn som flytt – en riskgrupp för psykisk ohälsa

– Bris är starkt kritiska till att en lagstiftning som påverkat så många barns liv nu förlängs till 2019 utan att först utvärderas, säger Magnus Jägerskog.

 Kraven i #Novemberuppropet:

  •  Samtliga utvisningar till Afghanistan av barn och unga som kom 2015 måste stoppas till dess att uppföljning av genomförda utvisningar har skett.

  • Uppehållstillstånd på grund av särskilt och synnerligen ömmande omständigheter behöver återinföras. 

  • Gymnasielagen behöver utvidgas till att gälla fler unga.

För mer information

Anna Holmqvist

Anna Holmqvist

Bris pressekreterare

070-779 95 06

anna.holmqvist@bris.se

×