Bris finns här hela julen för barn i utsatta situationer

Publicerat

Nu ökar samtalen till Bris om oro inför julen, om vuxnas alkoholkonsumtion, om familjekonflikter och om ekonomisk utsatthet. För barn som känner sig ensamma eller utsatta i sin familj blir jullovet en tuff period. Bris har öppet varje dag hela julen.

Bris har öppet alla dagar under hela jullovet.

Bris har öppet alla dagar under hela jullovet.

"Jag hatar jullovet för det innebär bara mer bråk hemma. Just nu har jag ingen. Jag är helt ensam och mina föräldrar kan inget mer än att vara arga."

För många barn kan julen vara den svåraste tiden på året. När skolan är stängd och omgivningen sköter sitt, blir barn som inte har det bra hemma väldigt ensamma. Förra året hade Bris 1321 kontakter med barn och unga Bris under jullovet och vi räknar med ungefär samma tryck i år i chatt, mejl och telefon.

– Både barn och vuxna har höga förväntningar inför julen, en högtid då allt ska vara perfekt och det är så lätt att något går fel. De samtal som har med julen att göra är ofta kopplade till familj och familjekonflikter, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

Förra veckan kom en undersökning från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning som visade att 14 procent av eleverna i årskurs 9 haft flera negativa upplevelser av föräldrarnas alkoholkonsumtion under sin uppväxt.

– Samtal från barn som hamnar i otrygga situationer på grund av vuxnas drickande ökar under storhelger. Det kan också handla om vuxna som lovat att låta bli att dricka men sedan inte klarar av att hålla det löftet, det upplever barn som ett allvarligt svek, säger Magnus Jägerskog.

Bris kuratorer lyssnar, stöttar och stärker barn i att hantera sin situation. Tillsammans med barnet hittar Bris strategier för att barnet ska kunna må bättre, och våra kuratorer motiverar och hjälper barnet att ta vidare hjälp om hen är otrygg i sitt hem.

– Under hösten har vi pratat om #metoo och barns utsatthet i skolan. Samtidigt vet vi att majoriteten av våld och övergrepp mot barn sker i hemmet. Det är viktigt att vi fortsätter prata om barns utsatthet och att vuxna ser och agerar när barn far illa hemma, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

Stöd för vuxna:

Bris vuxentelefon har öppet alla vardagar under jul- och nyårshelgerna för vuxna som behöver stöd. 077-150 50 50

För mer information

Anna Holmqvist

Anna Holmqvist

Bris pressekreterare

070-779 95 06

anna.holmqvist@bris.se

×