Bris inleder långsiktigt stöd till ensamkommande barn

Publicerat

Bris inleder nu ett långsiktigt arbete med att ge professionellt stöd till barn som flytt, genom att erbjuda professionella evidensbaserade stödgrupper, mobilisera samhällets aktörer och stärka nätverken kring ensamkommande barn. Stödgruppsmodellen ska spridas i hela landet.

Bris stödgrupper är en metod som utvecklades efter tsunamin-katastrofen 2004 i ett samarbete mellan Bris och Röda Korset. Idag erbjuder Bris grupper till barn som förlorat en förälder i suicid och till familjehemsplacerade barn. Syftet är att tillgodose varje barns rätt till psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa över tid.

– Barn med erfarenhet av krig, trauma och flykt är en mycket utsatt grupp som löper stor risk att drabbas av psykisk ohälsa. Tyvärr har vi sett gång på gång hur det svenska samhället har brustit i att tillgodose ensamkommande barn deras rättigheter. Vi på Bris är mycket glada att vi med hjälp av Familjen Erling- Perssons Stiftelse nu får stora resurser att stötta den här gruppen barn långsiktigt, säger Magnus Jägerskog.

Under 2015 anlände 70 384 barn till Sverige, varav hälften var ensamkommande. Flyktingströmmen har minskat under 2016 efter att regeringen infört en ny hård asyllagstiftning, men de barn som kom hösten 2015 finns här nu och har stora behov av professionellt stöd.

– Situationen för barn som kommit ensamma är ovärdig Sverige, här behöver många aktörer i samhället bidra. Med det här projektet vill vi på Bris ge stöd direkt, men också mobilisera hela samhället så att barn som kommit till Sverige på flykt får en bättre start i sitt nya hemland, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

Projektet Tillsammans för barn som flytt finansieras med medel från Familjen Erling-Perssons Stiftelse med 14,85 miljoner kronor under tre år.

– Bris väletablerade sätt att jobba med psykisk hälsa kombinerat med nya former för samarbete ute i kommuner tror vi på stiftelsen kommer att ge projektet stor kraft och verklig möjlighet att göra skillnad för unga nyanlända. Vi är mycket glada över att kunna stödja Tillsammans för barn som flytt, säger Ylva Linderson hos Familjen Erling-Perssons Stiftelse.

Anna Holmqvist

Anna Holmqvist

Bris pressekreterare

070-779 95 06

anna.holmqvist@bris.se

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer