Bris kommenterar vårbudgeten

Publicerat

Bris ser flera viktiga satsningar i regeringens vårbudget – framför allt jämlikhetspengen till skolorna och förstärkningen av BUP och socialtjänsten. Det är tre områden som spelar stor roll för hur barnets rättigheter efterlevs i Sverige.

Det är positivt att regeringen ger skolor möjlighet till stöd utifrån elevernas behov, för att motverka klyftor och verka för att varje barn får förutsättningar att klara skolan.

I Bris årsrapport som släpptes i mars konstateras att mycket behövs göras för att stoppa trenden med den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga, och för att hjälpa de som mår dåligt. I ljuset av detta gläds Bris åt att BUP tillförs ytterligare medel. Det är viktigt att vården hos BUP görs tillgängligt och likvärdig för alla barn i Sverige oavsett var de bor.

I regeringens satsning på socialtjänsten ser Bris att det är positivt att medlen ska användas till att bygga en stabil organisation på lång sikt, och inte till att lösa akuta kriser genom att hyra in konsulter. Bris följer regeringens samordnare på området, Cecilia Grefve, och ser att det är hennes gedigna analys som ligger till grund för beslutet. Det är positivt och kommer i förlängningen kunna bidra till ett tydligare barnrättsperspektiv inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Bris saknar två viktiga delar i vårbudgeten. Situationen för barn som flytt till Sverige är allvarlig och Bris hade gärna sett insatser för att förbättra deras tillvaro och hälsa. 2018 beräknas barnkonventionen bli lag i Sverige, och Bris hade gärna sett konkreta satsningar på barnrättens genomslag i Sverige i denna budget.

För mer information

Anna Holmqvist

Anna Holmqvist

Bris pressekreterare

070-779 95 06

anna.holmqvist@bris.se

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer