Bris på frammarsch håller kongress i Norrköping

Publicerat

Under året som gått har Bris fyllt 45 år, ökat antalet medlemmar, startat en populär mötesplats för yrkesverksamma och stöttat fler barn än föregående år. Nu samlas Bris för att peka ut riktningen de kommande åren för hur barns livsvillkor kan förbättras.

I helgen håller Bris kongress i Norrköping. 34 kongressombud ska välja ny ordförande och förbundsstyrelse, samt anta en ny långsiktig plan för Bris arbete de kommande åren.

– Det är ett Bris på frammarsch som samlas i Norrköping i helgen. Jag har haft förmånen att vara organisationens ordförande under två mandatperioder och under den tiden har Bris professionaliserat stödverksamheten, ökat tillgängligheten, stabiliserat ekonomin och gjort viktiga förflyttningar som barnrättsorganisation. Jag är stolt över det arbetet och glad att kunna lämna över i ett läge då Bris står starkt, säger Ulf Spendrup, avgående ordförande i Bris förbundsstyrelse.

På kongressen kommer ombuden fatta beslut om en ny långsiktig plan för Bris arbete fram till 2021. Planen har rubriken ”Tio steg mot ett samhälle där barnets rättigheter respekteras” och beskriver hur Bris tre verksamhetsgrenar – stödja barn, mobilisera samhället och påverka beslutsfattare – ska arbeta framåt för att stärka barnets rättigheter.

– Kongressen är en viktig milstolpe för att peka ut riktningen för förbättrade livsvillkor för barn. Med en ny långsiktig plan läggs en grund för Bris arbete framåt för att till exempel bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga, säger Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog.

Inför kongressen finns även ett förslag från förbundsstyrelsen om att barn ska kunna bli medlemmar i Bris mot en engångssumma som gäller fram till 18-årsdagen, ett förslag som kommer underlätta för fler barn att bli medlemmar i Bris och öka barns delaktighet och inflytande i Bris som organisation.

– Vi ser att engagemanget för Bris och barnrättsfrågor ökar i samhället. Medlemmarna ökar och Bris nystartade nätverk – mötesplatsen för barnets rättigheter – samlar nästan 2000 yrkesverksamma i hela Sverige. Samtidigt har antalet kontakter i Bris stödverksamhet ökat de senaste två åren, och fortsätter öka under årets första månader. Det ger Bris ett kvitto på att vi fyller en viktig funktion, säger Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog.

För mer information

Anna Holmqvist

Anna Holmqvist

Bris pressekreterare

070-779 95 06

anna.holmqvist@bris.se

×