Bris skapar innovationslabb för att motverka segregation

Bris vill bidra till att bryta utanförskap och öka den psykiska hälsan bland barn och unga. För att ta fram en modell kommer Bris, i samarbete med Göteborgs stad, skapa ett socialt innovationslabb i Tynnered, ett av Göteborgs mest utsatta områden.

Foto: Fredrik Hjerling

Foto: Fredrik Hjerling

Den socioekonomiska utsattheten växer på olika sätt bland barn och unga, och det är särskilt tydligt i vissa bostadsområden. Med stöd från Vinnova kan Bris, i samverkan med Göteborgs stad, skapa ett socialt innovationslabb med syfte att hitta lösningar för att minska utanförskap, för att sedan sprida kunskapen vidare i Sverige.

Basen för innovationslabbet kommer vara de som är experter på sina egna liv – barn och unga. Därtill kopplas Bris nätverk i Väst, med representation från socialtjänst, skola, rättsväsende, idrottsrörelsen och andra delar av det civila samhället. Till arbetet knyts även aktuell forskning, och lärdomarna från labbet kommer att spridas vidare till Sveriges kommuner.

– Samhället missar alltför ofta att lyssna på barn och unga, de som själva är experter på sina egna liv. Grundidén med Bris innovationslabb är att öka barns och ungas egenmakt och inflytande, en rättighet enligt barnkonventionen. Målet är att minska segregation bland unga, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

Innovationslabbet kommer att starta den 1 december 2017.

För mer information

Anna Holmqvist

Anna Holmqvist

Bris pressekreterare

070-779 95 06

anna.holmqvist@bris.se

×