Bris välkomnar uppdrag om förbättrad samverkan mellan elevhälsa, hälso- och sjukvård och socialtjänst

Publicerat

Att samverkan brister eller att barn slussas runt mellan flera aktörer vittnar många av Bris kontakter med barn om. Det är därför ett glädjande besked att regeringen idag gett Skolverket och Socialstyrelsen i uppdrag att under tre år arbeta med att förbättra samverkan.

Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog är positiv till att regeringen nu ger ett tydligt uppdrag till Socialstyrelsen och Skolverket att se över samverkan och kartlägga vilka hinder som finns:

– Det är mycket glädjande att regeringen lyssnat på Bris och andra organisationer som lyft denna problematik under flera år. I Bris kontakter med barn och unga hör vi varje dag om hur de slussas runt, faller mellan stolarna och upplever att ingen ser helheten i deras situation. Vi vet också att det finns stora regionala skillnader i Sverige och att barn bemöts olika och får olika hjälp beroende på var de bor. Vi lyfter särskilt den problematiken i vår årsrapport som vi släppte förra veckan. Här finns stora utrymmen för förbättring både vad gäller samverkan i praktiken och en samsyn på barnet som rättighetsbärare, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

Under 2016 hade Bris nästan 25 000 kurativa kontakter med barn. 4 av 10 samtal handlade om psykisk ohälsa, men även kategorin "samhällets stödinstanser" är vanligt förekommande. Vart tionde samtal var från ett barn som hade eller önskade få en kontakt med någon stödfunktion i samhället. Socialtjänsten, BUP och elevhälsan är de vanligaste aktörerna som barn pratar om med Bris.

– På Bris får vi dagligen höra exempel på att samverkan och samsyn inte fungerar mellan samhällets aktörer. Att barnkonventionen blir lag kommer att ställa krav på alla aktörer som jobbar för att tillgodose barnets rättigheter och förhoppningsvis kan denna utredning bidra till att enskilda barn runtom i Sverige får det stöd, vård, skydd eller hjälp de har rätt till.

För mer information

Anna Holmqvist

Anna Holmqvist

Bris pressekreterare

070-779 95 06

anna.holmqvist@bris.se

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer