Fler kontaktade Bris under sommaren

Publicerat

Även i år ökade samtalen till Bris under sommarlovet. Det vanligaste samtalsämnet var psykisk ohälsa, men trots att det varit sommarlov har många samtal också handlat om skolan.

Det har varit en intensiv sommar på Bris. Under sommarlovet (13/6 - 14/8) ökade antalet kurativa samtal* till Bris med 6 procent jämfört med samma period ifjol. Totalt hade Bris kuratorer över 4000 kontakter via mejl, chatt och telefon. Liksom under resten av året har 4 av 10 samtal handlat om psykisk ohälsa. Både den samlade forskningen och barns samtal till Bris visar att den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar i Sverige.

– Att fler barn mår dålig leder till ett ökat tryck hos Bris. Vi vet också att samhällets stöd brister, läget inom barn- och ungdomspsykiatrin är otroligt ansträngt. Nästan alla barn i Sverige känner till Bris och många vänder sig hit när de inte får stöd i sin närhet, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

För många barn kan kontakten med Bris vara ett första samtal för att få stöd att kunna må bättre. Bris ser att tillgången till tidigt stöd för barn som mår dåligt måste förbättras.

– Både vi på Bris och samhället i övrigt behöver mobilisera för att kunna bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga. Det är viktigt att tidiga insatser finns tillgängliga så att alla barn kan få det stöd de har rätt till när de mår dåligt, säger Magnus Jägerskog.

Trots att det varit sommarlov så har Bris haft många samtal med barn om skolan. Det har handlat om nervositet, ångest eller rädsla inför skolstarten, men också om stress och betygshets.

– När barn inte känner sig trygga i skolan så får de inte det sommarlov de behöver och har rätt till. Skolpressen och otryggheten tynger under hela lovet. Barn berättar för oss att det är svårt att slappna av och vila vilket påverkar deras mående, säger Magnus Jägerskog.

Andra vanliga ämnen under sommarlovet var familj och familjekonflikter, vänner, och våld, övergrepp och kränkningar. Många barn har pratat om ensamhet, tristess och bristande rutiner under sommaren. Det kan handla om allt ifrån att känna sig rastlös och uttråkad, till att inte få bukt med sin ångest när vardagens rutiner tar paus.

För mer information

Anna Holmqvist

Anna Holmqvist

Bris pressekreterare

070-779 95 06

anna.holmqvist@bris.se

×