Oacceptabelt att BUP inte klarar den förstärkta vårdgarantin

Publicerat

Aktuella siffror visar att endast ett landsting i Sverige nu lever upp till den förstärkta vårdgarantin om en första bedömning hos BUP inom 30 dagar. Helt oacceptabelt, menar Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog.

– När 4 av 10 samtal till Bris handlar om psykisk ohälsa och när allt fler beslutsfattare pratar om vikten av att stärka barns psykiska hälsa är det förstås oacceptabelt att tillgängligheten så allvarligt har försämrats de senaste åren, säger Magnus Jägerskog.

Fram till 2014 fick landsting som klarade den förstärkta vårdgarantin ta del av ett prestationsbaserat statsbidrag. Garantin innebar att barn skulle få en första bedömning på BUP inom 30 dagar. Ersättningen togs bort med argumentet att man då prioriterade första besök och inte uppföljande vård.

– För det enskilda barnet som funderar på att ta sitt liv är det ett uselt argument. Att inte ens klara att erbjuda ett första besök är oerhört allvarligt då man riskerar att inte fånga upp de som mår väldigt dåligt eftersom de inte ens blir synliggjorda i vården. Det är ett strukturellt feltänk. Självklart måste BUP stärkas så att man både kan prioritera en första bedömning och sedan kunna påbörja behandling för de som behöver, säger Magnus Jägerskog.

Att resultaten så snabbt försämrats efter att ersättningen försvunnit gör att Bris nu menar att den förstärkta vårdgarantin behöver återinföras:

– FN:s barnrättskommitté har upprepade gånger kritiserat Sverige för bristande tillgång och stor ojämlikhet i vården till barn. Här behöver regeringen gå före och ställa tydliga krav på landstingen så att varje barn får den vård hen har rätt till för att må bra, säger Magnus Jägerskog.

Anna Holmqvist

Anna Holmqvist

Bris pressekreterare

070-779 95 06

anna.holmqvist@bris.se

×