Psykisk ohälsa och familjekonflikter vanligast i samtal till Bris under jul

Julen framställs ofta som barnens högtid och en fin tid på året då familjer får möjlighet att umgås tillsammans under helgerna. Den bilden vittnar inte de barn som hört av sig till Bris om i jul. Istället beskriver de julen som jobbig och ångestfylld.

Under jullovet hade Bris kuratorer 1321 stödjande kontakter med barn och unga. I siffran är Bris telefon för vuxna om barn inkluderad. De områden som barnen framförallt pratade om rörde "psykisk ohälsa", "familj och familjekonflikter" och som tredje största område lyftes "våld, övergrepp och kränkningar".

Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat markant sedan 90-talet vilket är märkbart i Bris stöd då området är det vanligaste året om. Med anledning av det kommer Bris under de kommande åren att uppmärksamma och fokusera på att bryta den trenden med den ökande psykiska ohälsan och arbeta för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda vad gäller tillgång till vård och tidiga insatser när hen mår dåligt.

Att många barn hör av sig till Bris under julen är inget nytt. Julen 2015 ökade antalet kontakter med 40 procent i jämförelse med 2014. Under 2016 var trycket lika hårt som föregående år.

- Julen är en högtid som förknippas med gemenskap och värme, och som barnens högtid men många barn som har det jobbigt hemma upplever att julen blir extra tung med bråk, våld och fulla vuxna. Bris kuratorer finns där för de barn som inte har någon annan vuxen att vända sig till just där och då. Vi försöker alltid att få barnen att känna att det finns vägar framåt. Vi pratar om rätten att må bra här och nu samtidigt som vi vill ge dem hopp om att det kan bli bra, säger Catarina Nylund, kurator på Bris.

Bris finns på 116 111 och med mejl och chatt på bris.se
Brisbot finns på Messenger och Kik.

Anna Holmqvist

Anna Holmqvist

Bris pressekreterare

070-779 95 06

anna.holmqvist@bris.se

×