Charlotte Kalla och Bris tillsammans för en bättre barndom

Publicerat

Världsstjärnan Charlotte Kalla blir ambassadör för Bris, och som ett första bidrag skänker hon eventuella prispengar under SM-veckan till organisationen.
– Den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga, och den press och stress som barn och unga beskriver i kontakt med Bris, engagerar mig. Jag vet hur viktigt det är med stöttande vuxna, och därför vill jag vara med och bidra till ett bättre samhälle för barn, säger Charlotte Kalla.

Charlotte Kalla, ambassadör för Bris.

Charlotte Kalla, ambassadör för Bris.

Som en av Sveriges främsta idrottare med skyhöga förväntningar på sig att prestera är yttre press ständigt närvarande. Press och stress är också något som många barn och unga beskriver i kontakt med Bris, och som kan leda till psykisk ohälsa för de barn som inte får stöd att hantera detta.

– Barn berättar för Bris om en social tävlan där de känner krav på sig att prestera och vara lyckade. Vi är därför glada att Charlotte Kalla, en fantastisk förebild och idrottskvinna, tillsammans med Bris vill lyfta frågor om prestationspress och självkänsla, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris.

Längdstjärnan Charlotte Kalla är nyss hemkommen med fyra medaljer från OS i Pyeonchang i Sydkorea. Som ambassadör för Bris kommer hon genom olika aktiviteter bidra till att sprida information om psykisk ohälsa och hur en kan hantera stress och press kopplat till prestation. Charlotte Kalla kommer också engagera sig för att stötta Bris insamlingsarbete för att möjliggöra att Bris kan fortsätta arbetet för en tryggare barndom för varje barn.

– Bris är Sveriges största första linje för barn och unga som mår dåligt, och Bris gör skillnad varje dag för barn. Fler behövs i kampen för en bättre barndom, och jag hoppas att mitt engagemang kan inspirera andra att bidra till Bris arbete, säger Charlotte Kalla.

2017 hade Bris över 28 000 kurativa kontakter, en ökning med 5 procent från 2016. Det vanligaste ämnet var psykisk ohälsa, och andra vanliga ämnen var familj och familjekonflikter, vänner, skolan samt våld, övergrepp och kränkningar. Bris stöttar barn direkt barn via chatt, mejl, telefon och i stödgrupper, samt indirekt via Bris vuxentelefon. Bris arbetar också för att mobilisera samhället och påverka beslutsfattare för en tryggare barndom.

För mer information

Anna Holmqvist

Anna Holmqvist

Bris pressekreterare

070-779 95 06

anna.holmqvist@bris.se

×