Nytt samarbete för våldsutsatta barn

Publicerat

– Sveriges Stadsmissioner och Bris i nytt samarbete för barn som bor på skyddade boenden, efter att ha upplevt våld.

Samarbetsprojekt: Bris och Sveriges Stadsmissioner kommer starta minst två skyddande boenden.

Samarbetsprojekt: Bris och Sveriges Stadsmissioner kommer starta minst två skyddande boenden.

Varje år bor cirka 3000 barn i skyddat boende och det sker ofta efter lång tid av att ha upplevt våld. Den av regeringen tillsatta utredningen presenterade i januari i år förslag till ett stärkt barnperspektiv för barn i skyddat boende, i enlighet med barnkonventionen. Nu startar Sveriges Stadsmissioner och Bris ett unikt samarbete, där Stadsmissionens kunskap om våldsutsatthet och skyddade boenden kombineras med Bris kunskap om barns traumabearbetning och erfarenhet av stöd i grupp.

- 900 kvinnor som under 2016 sökte skyddat boende fick avslag, och detta enbart i Östergötland. Sveriges Stadsmissioner vill att vårt samhälle ska vara en trygg plats för alla. Inom Stadsmissionen möter, skyddar och behandlar vi kvinnor som blivit utsatta för våld och ser ett ökande behov av skydd. Nu tar vi ett större ansvar genom fler skyddade boenden, säger Sanna Detlefsen, direktor Linköpings Stadsmission.

I detta nya samarbetsprojekt kommer minst två skyddade boenden att startas där varje barns rätt till skydd och stöd tas i beaktande. Stödet är åldersanpassat, en dialog med skolan ska etableras samt tillgång till fritidsaktiviteter säkerställas – allt i enlighet med barnets rättigheter i barnkonventionen. Ambitionen är att barn som bor på boendena ska få en vanlig barndom trots erfarenheten av att ha upplevt våld, och att barnets behov står i centrum för utformandet av stödet.

- Bris stöd till barn utgår alltid från barnets behov och rättigheter. I Bris gruppstöd arbetar vi nära barn för ett adekvat stöd och skydd, och barnet själv är aktiv i att utforma sitt stöd. Att kombinera individuellt stöd till det enskilda barnet och gruppstöd, som bygger på att ge och få stöd av jämnåriga, är en kärnfråga i Bris verksamhet. Stödet är en hälsofrämjande insats som både hjälper barnet att bearbeta trauman och bidrar till att förebygga psykisk ohälsa på sikt, säger Sofia Grönkvist, chef för Bris gruppstödsenhet.

Projektet innebär ett unikt samarbete mellan Stadsmissionen med sin långa erfarenhet av människor i våldsutsatthet och Bris kunskaper om barn, trauma och återhämtning. Det är ett 3-årigt projekt med syfte att sprida vidare metoder som utvecklas på skyddade boenden, och möjliggörs med bidrag från PostkodLotteriet.

Kontakt:

Karin Timm Östlund, presskontakt Sveriges Stadsmissioner, 08-684 23069 karin.timmostlund@sverigesstadsmissioner.se

Sanna Detlefsen, direktor Linköpings Stadsmission och styrelseledamot Sveriges Stadsmissioner, 0730-33 05 74, sanna.detlefsen@linkopingsstadsmission.se

Anna Holmqvist, pressekreterare Bris, 070-779 95 06,
anna.holmqvist@bris.se

Om projektet

Detta är ett 3-årigt samarbetsprojekt som avser uppstart av skyddade boenden där varje barns egna skydds- och stödbehov beaktas. För barnet innebär det att de får stöd utifrån ålder, god dialog med förskola/skola, adekvat fritidssysselsättning och manliga förebilder (framför allt för tonårspojkar) allt utifrån barnrättsperspektivet.

Utöver sedvanligt stöd såsom samtal och myndighetskontakter till kvinnan kommer boendena även stötta kvinnan kring frågor om jobb, utbildning, arbetsträning, föräldraroll, identitetsfrågor, egen bostad mm. Boendena kommer att utgå från barnets egna behov i utformande av stöd, skyddsbehov, relationer till skola och andra myndigheter.
Projektet finansieras med 9,6 miljoner kronor från Svenska PostkodLotteriet och ska drivas av Linköpings Stadsmission i samarbete med Bris.

Om Sveriges Stadsmissioner

Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Sverige, och består av de lokala stadsmissionerna i Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro.

På Stadsmissionens öppna mötesplatser välkomnas man med en värmande måltid, gemenskap, möjligheten att vila och tvätta sig. Du erbjuds vägledning ut ur din utsatta situation. Vid behov finns specialiserad verksamhet för att komma ut ur den utsatta situationen, såsom terapimottagning, avgiftning, skyddat boende – det ser litet olika ut på olika orter. Stadsmissionen arbetar även med metoder för att komma ur hemlöshet samt arbetsträning för att närma sig arbetsmarknaden. Vi driver olika boendeformer t.ex. skyddat boende och äldreboende.

Om Bris

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Folkrörelsen Bris startade 1971 och bidrog till att Sverige fick världens första förbud mot barnaga. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället för barnets rättigheter och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.

Om PostkodLotteriet

Svenska Postkodlotteriet är ett av Sveriges mest populära lotterier med nära en miljon kunder. Under varumärket finns även bingo och skraplotter online och en rad populära tv-program, bland annat Postkodmiljonären som sänds i TV4.

Överskottet från Postkodlotteriets produkter går till fler än 50 ideella organisationer och effekten av medlen kommuniceras via #postkodeffekten. Sedan starten 2005 har Postkodlotteriet genererat 9,4 miljarder till välgörenhet och samtidigt gjort fler än 1 000 svenskar till miljonärer. Operatörsbolag för Svenska Postkodlotteriet är Novamedia Sverige AB som också äger konceptet.

×