Barn i alla länder har rätt att slippa våld

Publicerat

Fortfarande växer 90 procent av världens barn upp i länder där det är tillåtet att slå barn. När ett internationellt möte om våld mot barn nu hålls i Stockholm, hoppas vi att det inte blir ett engångstillfälle. Sveriges regering måste fortsätta att prioritera frågan om varje barns rätt till ett liv fritt från våld, skriver samtliga generalsekreterare för Bris genom tiderna.

Våren 1971 upprördes hela Sverige av att treåriga Maria hade misshandlats till döds av sin styvfar. Som en reaktion startades Bris samma år av barnboksförfattaren och tv-producenten Gunnel Linde och journalisten Berit Hedeby. Bris idoga arbete var en stark bidragande faktor till att Sveriges riksdag 1979 med en stor majoritet antog världens första lag mot barnaga, det vill säga misshandel mot barn i uppfostringssyfte.

Vi, generalsekreterare för Bris genom tiderna, är stolta över att Sverige tagit på sig rollen som vägvisare för världens länder för att eliminera alla former av våld mot barn, inom ramen för det globala partnerskapet i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. Enligt mål 16.2 i agendan har världens ledare förbundit sig att stoppa allt våld mot barn. Denna vecka samlas representanter för 75 länder i Sverige för "Agenda 2030 for Children, End Violence Solutions Summit". Regeringens förhoppning är att mötet ska leda till konkreta exempel på lösningar, samarbeten, lagar och andra åtgärder som leder till att minska våld mot barn i världen.

Vi vet att lagstiftning förändrar attityder. År 1965 var 53 procent av Sveriges föräldrar positiva till misshandel i uppfostringssyfte, enligt undersökningar av SIFO/SCB. Den siffran sjönk sedan stadigt under 1970-talet och 1981, två år efter att barnagalagen införts, var det bara 26 procent som var positiva. De senaste åren har siffran legat på 8 procent. Våra internationella systerorganisationer ser samma trend i länder där förbud införts.

Idag är fysisk och psykisk bestraffning av barn i alla miljöer, förbjudet i 53 av världens 195 länder. Det är långt ifrån tillräckligt. Fortfarande växer 90 procent av världens barn upp i länder där det är tillåtet att slå barn. Minst 3 av 4 barn i världen har upplevt någon form av våld under sin uppväxt. Och även om toleransen för våld mot barn är mycket låg i länder som sedan länge förbjudit barnaga, så också i Sverige, vet vi att barn far illa även där. Ifjol hade Bris över 5000 kontakter med barn och vuxna om våld. Barns dagliga vittnesmål till Bris beskriver allt ifrån luggningar, nypningar, hån och trakasserier, till sexuella övergrepp och tortyrliknande bestraffningar.

År 2003 startade Bris och helplines världen över nätverket CHI, Child Helpline International, som idag samlar 183 stödlinjer (telefon, chatt och mejl) för barn i 142 länder. År 2016 hade vi nästan 23,6 miljoner stödjande kontakter med barn över hela världen. En av sju kontakter handlade om övergrepp och våld. I ett upprop från 2016 uppmanar CHI världens länder att göra allt för att förverkliga mål 16.2 i Agenda 2030. Vi kräver att världens alla länder antar en lagstiftning som förbjuder alla former av våld mot barn, och tillsätter tillräckliga resurser för att följa upp och beivra brott. Detta måste ske parallellt med ett aktivt arbete för att förända attityder.

Den enskilt viktigaste förebyggande insatsen från en stat är ett förbud mot barnaga. Genom att skriva under barnkonventionen har nästan samtliga ledare i världen en gång lovat att verka för detta. Genom att förbinda sig till Agenda 2030 har de lovat igen. Därför är det nu av stor vikt att toppmötet i Stockholm inte blir ett engångstillfälle utan att Sveriges regering fortsätter att prioritera frågan om varje barns rätt till ett liv fritt från våld, och avsätter resurser för att arbeta med frågan på lång sikt. Vi förväntar oss att regeringen outtröttligt fortsätter att göra allt i sin makt för att barnaga ska förbjudas i varje land.

Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris 2016-

Karin Bergelv, tf generalsekreterare Bris 2015-2016

Kattis Ahlström, generalsekreterare Bris 2013-2015

Göran Harnesk, generalsekreterare Bris 1999-2013

Bodil Långberg, generalsekreterare Bris 1993-1999

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer