100 miljoner tack

Publicerat

Bris välkomnar regeringens beslut om att avsätta 100 miljoner kronor för civilsamhällets arbete med barn och kvinnor i utsatta situationer, med anledning av coronakrisen.

– Bris välkomnar detta angelägna besked. Regeringens satsning är ett oerhört viktigt steg för alla barn i utsatthet vars situation nu riskerar att förvärras. Det går inte nog att understryka att den här krisen kommer att slå hårt mot barn och unga och att många aktörer i samhället nu behöver hjälpas åt för att säkra barnets rätt till skydd och rätt att slippa våld, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

Igår presenterade regeringen att 100 miljoner kronor avsätts till civilsamhällesorganisationer som arbetar med barn och unga i utsatta situationer samt med våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer och mot våld i nära relationer. Detta eftersom de riskerar att hamna i en särskilt svår situation på grund av det nya coronaviruset. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Situationen för barn, både på kort och lång sikt, riskerar att bli mycket svår. Omständigheter som social isolering, hög stress- och konfliktnivå, ekonomiska problem och andra påfrestningar ökar faran för att barn ska fara illa och utsättas för våld i hemmet, något som Bris redan märker av i stödkanalerna.

"Pappa är hemma hela tiden nu och mamma är hemma hela tiden nu. Pappa kan vara dum mot mamma hela tiden nu. Han skriker, slår, är arg. Och nu kan han göra det hela tiden för hon är inte på jobbet."

- exempel på citat från ett barn

Bris roll såväl i vardag som i kristider är att finnas till hands för alla de barn som inte har en vuxen att prata med, genom att trygga, lugna, stötta och hjälpa. Bris är Sveriges nationella stödlinje för barn och unga och erbjuder professionellt samtalsstöd via chatt, mejl och telefon varje dag, året runt. Numret till Bris stödlinje för barn, 116 111, är ett EU-harmoniserat nummer som reserveras till hjälplinjer i de europeiska länderna med kunskaper och resurser att ge barn professionellt stöd. Varje barn som kontaktar Bris får professionellt stöd av en utbildad kurator.

Läs regeringens pressmeddelande här

För mer information

Maria-Pia Cabero

Maria-Pia Cabero

Ansvarig opinion och media

070-101 61 00

maria.pia.cabero@bris.se

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer