Samtalsutveckling hos Bris under våren

Publicerat

Under denna extraordinära vår har efterfrågan varit mycket stor kring siffror från Bris om barns samtal under olika perioder.

I mitten av mars utökade Bris öppettiderna och därmed kapaciteten att ta emot samtal från barn. Under april och maj har Bris tagit emot nästan 30 procent fler samtal via telefon, chatt och mejl jämfört med en genomsnittlig månad 2019.* 

Fortfarande är psykisk ohälsa, familj och familjekonflikter samt våld, övergrepp och kränkningar de vanligaste ämnena som barn söker stöd för. Under våren har Bris haft en större andel samtal om familjekonflikter än vanligt och något större andel samtal om psykiskt och fysiskt våld. Eftersom samtalen har ökat totalt innebär det betydligt fler samtal i dessa samtalskategorier än tidigare.  

Nästa gång Bris presenterar samtalsstatistik sker efter sommaren, med rapport om hur sommaren sett ut jämfört med förra sommaren. 

* Korta tidsperioder, såsom veckor och månader, kan uppvisa variationer varför vi valt att jämföra med ett genomsnitt. 

För mer information

Maria-Pia Cabero

Maria-Pia Cabero

Ansvarig opinion och media

0790686607

maria.pia.cabero@bris.se

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer