Ångest ökar när Bris summerar barns sökningar 2020

Publicerat

Pandemin har gjort avtryck i allas liv, inte minst hos barn. När Bris idag för andra året i rad summerar vilka sökningar som ledde flest till barn- och ungdomssidorna på bris.se träder bilden fram av ett år präglat av ångest. Samtidigt syns ett trendbrott i frågor kopplade till mobbing i skolan. Bris uppmanar med anledning av resultaten vuxna att göra mer för att trygga och avlasta barn.

Illustration: Moa Hoff.

Illustration: Moa Hoff.

– Förra året uppmanade vi sökmotorerna att göra mer, i år ser vi behovet av att föräldrar behöver uppmärksamma och prata med sina barn om deras mående. Det är lätt att tänka att vi nu är hemma mer tillsammans och därmed kommer varandra närmare, men närvaro och uppmärksamhet sker inte av sig självt. Det är ett ansvar vuxna måste ta, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare för Bris.

Listan som nu sammanställts är baserad på de sökord och fraser som har fått flest att klicka sig vidare till barn- och ungdomssidor på bris.se. Högst upp på listan finns sökningar som skulle kunna visa på en tilltagande psykisk ohälsa, oro och nedstämdhet.

Så sökte barn 2020*:

  1. Ångest
  2. Hjälp
  3. Har jag ätstörningar?
  4. Jag mår dåligt
  5. Hur skaffar man vänner?
  6. Jag vill inte leva
  7. Jag behöver någon att prata med.
  8. Mobbad i skolan
  9. Stress i skolan
  10. Tips för att må bra

Sökord och fraser relaterade till Ångest(+218,3%), Hjälp(+8,9%) och Har jag ätstörningar?(+72,7%) ligger fortfarande högst upp. En nedgång syns för sökningar som handlar om problem i skolan, med särskilt fokus på frasen ”mobbad i skolan” som i år sjunkit med -63,7% jämfört med 2019, vilket skulle kunna vara en möjlig konsekvens av pandemin.

En mer hemmabaserad vardag för både barn och föräldrar betyder inte nödvändigtvis högre närvaro i relationen mellan barn och vuxen. Sökorden i år visar att barn har frågor och funderingar kring psykisk ohälsa och söker bekräftelse av sina känslor. Barn kan känna utanförskap och andra negativa känslor när föräldrar sitter upptagna vid datorn hemma, och istället för att prata med en vuxen vänder de sig till internet. För barn som befinner sig i en utsatt situation i hemmet, kan tillgång till hjälp och stöd digitalt vara avgörande.

Alla behövs för att fånga upp barn som mår dåligt

Bris noterar att det digitala stödet varit extra viktigt under pandemin. Kontakten med barn sker numera oftast via Bris chatt på bris.se. Men alla vuxna måste göra mer för att stötta barn genom krisen. Att som vuxen vara uppmärksam på vad barnet behöver blir extra viktigt menar Magnus Jägerskog:

– Barn kanske inte självmant börjar prata om sitt mående, men som vuxen kan du stötta genom att uppmärksamma barns känslor och ställa frågor, eller så kan man försöka hitta på något trevligt att göra för att få en stund att tänka på något annat när livet känns upp och ner, säger han.

Bris har under pandemin sett en ökad tillströmning av gåvor till organisationen, vilket gjort att man kunnat möta upp det höga trycket och korta kötiderna så att fler barn får möjlighet att berätta om sin situation och få stöd.

*Listan är baserad på cirka femhundra s.k. Adwords, söksträngar och fraser som när de söks på visar en annons som länkar till barn- och ungdomssidorna på bris.se där stöd finns att få via chatt, mejl eller telefon på 116 111. Sökresultaten har samlats in mellan den 1 januari – 10 november och extrapolerats för att spegla ett helårsresultat, och har sedan kategoriserats och grupperats utefter hur många som klickat sig vidare till Bris. Den kategori som fått flest klick placerar sig högst upp och sedan i fallande ordning. Från 1 januari till 10 november i år har sökorden bidragit till 5225 klick vidare till bris.se.

För mer information

Maria-Pia Cabero

Maria-Pia Cabero

Ansvarig opinion och media

070-101 61 00

maria.pia.cabero@bris.se

×