Äntligen blir barnkonventionen lag

Publicerat

Idag har riksdagen fattat det historiska beslutet att göra barnkonventionen till svensk lag. Bris har arbetat länge för att detta ska bli verklighet, och välkomnar dagens beslut.

– Det är skillnad på att ha rätt och att få rätt. Med barnkonventionen som lag går barns rättigheter i Sverige från ord till handling. Dagens riksdagsbeslut kommer göra skillnad på riktigt för Sveriges 2 miljoner barn, då Sverige blir ett mer rättssäkert land för barn, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris.

Med barnkonventionen som lag kommer det att ställas högre och tydligare krav på domstolar och myndigheter att beakta de rättigheter som följer av konventionen vid beslut som berör barnet. Principen om barnets bästa samt barnets rätt att komma till tals kommer få en central roll i beslutsprocesser som rör barnet. Barnet som en bärare av egna rättigheter kommer att få en starkare juridisk ställning.

– Barns dagliga vittnesmål till Bris visar tydligt varför detta behövs. Det kommer framför allt göra skillnad för barn i särskilt utsatta situationer, som barn som lever med våld, som kommer i kläm i vårdnadstvister eller som inte får den rätt de har till utbildning eller vård. Men det kommer också göra Sverige till ett bättre land för alla barn att leva i, säger Magnus Jägerskog.

Dagens riksdagsbeslut innefattar även ett uppdrag till regeringen att följa upp hur beslutet efterlevs, ett fortsatt kunskapslyft inom kommuner, landsting & statliga myndigheter, samt ett uppdrag om en översyn av rådande lagstiftning och praxis som behöver förändras för att leva upp till barnkonventionen som lag.

– Allt detta är mycket viktiga delar i dagens beslut. Det är nu det stora arbetet börjar, där hela samhället behöver anpassa sig och börja jobba praktiskt utifrån barnkonventionen. Men vi vet att lagstiftning har en normerande effekt, det såg vi tydligt när Sverige som första land i världen förbjöd barnaga 1979, säger Magnus Jägerskog.

För mer information

Anna Holmqvist

Anna Holmqvist

Chef kommunikation och påverkan

070- 779 95 06

anna.holmqvist@bris.se

×