Bris beviljas stöd för att hålla nattöppet

Publicerat

Bris har beviljats stöd från Allmänna arvsfonden för projektet Trygg på natten – ett förstärkt stöd till barn och unga i utsatta situationer. Det innebär att Bris kommer att utveckla stödverksamheten och stegvis utöka öppettiderna då barn kan få direkt samtalsstöd av en kurator via chatt eller telefon, även nattetid.

Till Bris kuratorer kan barn höra av sig varje dag via chatt, mejl eller telefon.

Till Bris kuratorer kan barn höra av sig varje dag via chatt, mejl eller telefon.

1980 startades Barnens hjälptelefon som ett direkt stöd till barn och unga, och sedan dess har verksamheten utvecklats. Idag har barn möjlighet att prata med Bris kuratorer varje dag kl. 14-21. Samtidigt vet vi att behovet av stöd är stort under dygnets alla timmar. Många mejl till Bris skrivs under natten och barn efterfrågar möjlighet till samtal även senare in på kvällen.

– Barn ska sova under natten, men vi vet att det är långt ifrån alla som kan det. Tvärtom är det just på natten när andra har lagt sig som ångesten kommer krypande och som en del barn behöver hjälp att hantera det, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris.

Med finansiering från Allmänna arvsfonden kommer Bris nu kunna ta steget att etablera en nationell stödlinje för barn på natten. Stödsamtal på natten skiljer sig markant från stödsamtal på dagen. Den psykiska ohälsan tar sig tydligare uttryck med många frågor kring självskador och suicidtankar. Som det ser ut idag går det endast att kontakta socialjouren och 112 under natten vid aktuta händelser. Bris kommer att kunna fylla en viktig lucka genom att erbjuda stöd i att hantera ångest och oro som dyker upp under den tiden på dygnet.  

– Det här gör att Bris kan utöka stödet för barn och ta ett viktigt steg mot att i framtiden kunna erbjuda stöd under dygnets alla timmar, säger Magnus Jägerskog.

Projektet är treårigt och kommer att innebära en ny typ av stödverksamhet och en stegvis utökning av tiden som Bris kan erbjuda barn samtalsstöd. Målet är att efter tre år kunna ha öppet hela natten och att det därefter bli en del av den ordinarie verksamheten.

– Bris fick stöd ur Allmänna arvsfonden i början på 1980-talet för att starta Barnens hjälptelefon. I snart 40 år har den verksamheten varit i drift och hjälpt tusentals barn över åren. Med stöd av Arvsfonden kan nu Bris vidareutveckla den verksamheten på ett sätt som är anpassat till de förutsättningar och behov som dagens barn och unga har. Jag är glad att Arvsfonden kan bidra till detta, säger Hans Andersson, enhetschef Arvsfonden.

För mer information

Maria-Pia Cabero

Maria-Pia Cabero

Ansvarig opinion och media

070-101 61 00

maria.pia.cabero@bris.se

×

Lämna chatt

/link/1fc3bdae28e84248b29a37c6f3e04455.aspx

Barns psykiska ohälsa

Ladda ned
/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer