Bris: Många barn nedstämda i sommar

Publicerat

Under sommarlovet har Bris kuratorer haft 37 procent fler samtal med barn via chatt, mejl och telefon jämfört med förra sommarlovet. Ämnen som dominerat i barns samtal har varit nedstämdhet, familjen och familjekonflikter, att vara ung, vänner och att känna ångest.

”Jag vet inte vad som är ”fel”. Jag mår bara dåligt hela tiden och har inte mått bra på flera, flera månader. Mår skit varje kväll och grinar i flera timmar. Jag stannar inne i mitt rum i stort sett hela tiden och har knappt någon motivation till något.”

– Det är lätt att bli bestört över den enorma samtalsökningen och det stora stödbehovet hos många barn just nu, samtidigt känns det bra att Bris har kunnat ge stöd åt så många barn och unga under den här ovanliga sommaren. Det är tack vare de gåvor och bidrag som Bris fått i år. Varje dag ser vi vilken viktig skillnad det gör för ett enskilt barn som behöver någon att prata med just nu att det finns ett enkelt sätt att få professionellt stöd, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

”När vet man att man ska börja gå hos en psykolog? Typ hur dåligt måste man må? Måste man typ försökt ta sitt liv eller räcker det med något ”enklare” för att börja gå hos en?”

I våras utökade Bris öppettiderna då barn kan chatta och ringa till en kurator och inför sommaren stärktes bemanningen mot bakgrund av vårens samtalstryck och den rådande pandemin. Stödbehovet bland barn under årets sommar visade sig vara stort. Ovanligt många samtal, 1 av 5, har under sommaren handlat om nedstämdhet. Förra sommaren var drygt 1 av 10 samtal på samma tema. Det kan handla om barn som känner sig nedstämda när de tänker på framtiden, om att känna oro för hur ens liv kommer att bli, eller nedstämdhet kopplat till specifika händelser i livet. Många samtal har också handlat om frågor som rör familj och familjekonflikter och om barn som upplever ångest.

”Jag har ingen ork till att göra saker och på natten är det värst, då är ångesten som starkast. Jag vill försöka dämpa den på något sätt men vet inte hur. Promenader och rörelse hjälper inte. Jag mår helt enkelt inte bra och har ingen att prata med.”

En vanlig sommar hos Bris brukar många barn berätta om att de känner sig ensamma i sin utsatthet. Exempelvis barn som lever i utsatta situationer i hemmet, som inte på samma sätt under lovet kan komma ifrån hemmet när skola och mycket annat har stängt. Samhällets stödinstanser upplevs också mer otillgängliga under semestertider. I år sökte barn stöd för liknande situationer redan under våren, på grund av samhällsrestriktionerna för att minska smittspridningen av Corona. För många började sommaren alltså tidigt i år.

– Det är ett ovanligt tufft år för många. Det är viktigt att vuxna är uppmärksamma på hur barn i ens närhet mår just nu, att man frågar hur läget är och att vi visar att det finns trygga vuxna som kan ta emot det som ett barn har att berätta, och att det finns hjälp att få, säger Magnus Jägerskog.

 

Information om statistiken

Siffrorna avser kurativa kontakter med barn och unga via chatt, mejl och telefon. Totalt handlar det om 5749 kontakter.

Periodjämförelsen är 13/6 – 14/8 under 2020 och 2019. Under sommaren 2020 har öppettiderna i chatt- och telefonstödet varit utökade med 15 timmar per vecka, jämfört med förra sommaren (motsvarar drygt 25 procent längre öppettider).

Samtalsstatistiken gäller hela landet och går ej att bryta ned på geografiska nivåer. Barn är alltid anonyma när de kontaktar Bris och det framgår inte var i landet de befinner sig.

För mer information

Maria-Pia Cabero

Maria-Pia Cabero

Ansvarig opinion och media

070-101 61 00

maria.pia.cabero@bris.se

×

Lämna chatt

/link/1fc3bdae28e84248b29a37c6f3e04455.aspx

Barns psykiska ohälsa

Ladda ned
/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer