Bris och svenska MMA-förbundet i samarbete

Publicerat

Bris och Svenska MMA-förbundet, SMMAF, inleder ett samarbete i syfte att fånga upp och nå ut till fler unga killar, informera om att Bris finns här för dem och ge fler killar möjlighet att komma i kontakt med Bris.

Bris stödverksamhet har öppet varje dag året runt för alla barn och unga under 18 år, och arbetar ständigt för att nå ut till ännu fler barn och unga. I dagsläget definierar sig cirka 80 procent av de som kontaktar Bris som tjejer, och det är en prioriterad fråga för Bris att nå ut till fler tonårskillar.

– Vi vet att även killar har behov av stöd kring svårigheter i livet, och därför jobbar vi för att nå ut i sammanhang där vi vet att unga killar samlas. Att få möjligheten att samarbeta med SMMAF och därigenom komma in på den stora arenan som MMA-sporten är känns fantastiskt, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris.

Samarbetet innebär att Bris kommer att medverka vid event och tävlingar som SMMAF arrangerar för att informera om sin verksamhet. SMMAF kommer också få tillgång till utbildning från Bris om barnets rättigheter och barnkonventionen, för att kunna sprida information och kunskap om barns rättigheter till både ledare och aktiva.

– Att en organisation som Bris ser värde i ett samarbete med Svenska MMA Förbundet är ett väldigt viktigt kvitto på våra funktioner, infrastruktur och sportens roll i Sverige, kommenterar SMMAF ordförande Jesper Gunnarsson. Förbundet med ingående funktionärer, atleter och föreningar har arbetat i många år med aktiveter inom områdena jämlikhet och integration och det är kompetens och erfarenhet vi kommer se återanvändas här.

– Vi är övertygade om att vi, genom våra föreningar, ledare och utövare har en unik möjlighet att tillsammans med Bris nå personer i behov och få till en dialog, avslutar Jesper Gunnarsson.

Länkar

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer