Bris: oroande att psykisk ohälsa ökar bland 11-åringar

Publicerat

Idag presenterar Folkhälsomyndigheten nya resultat från studien Skolbarns hälsovanor, som visar att allt fler 11-åringar i Sverige lider av psykosomatiska symtom såsom sömnbesvär, nedstämdhet eller ont i magen. Bris dagliga kontakter med barn bekräftar tyvärr bilden.

Psykisk ohälsa är det vanligaste ämnet när ett barn kontaktar Bris. 2017 handlade 36 procent av samtalen till Bris om psykisk ohälsa, allt ifrån ångest och nedstämdhet till att vilja skada sig själv eller inte orka leva längre.

– Den utveckling vi ser visar att den psykiska ohälsan har bitit sig fast bland tonåringar och kryper nu också lägre ner i åldrarna. Det är en väldigt allvarlig utveckling och något som syns i våra kontakter med barn. I åldersgruppen 10-12 år handlar 3 av 10 samtal till Bris om psykisk ohälsa, säger Magnus Jägerskog i en kommentar.

Folkhälsomyndighetens undersökning visar även att skolstressen ökar i alla åldrar för flickor, och bland de äldre pojkarna. Även skolstress är ett mycket vanligt ämne i Bris stödverksamhet.

– Att skolstressen nu ökar är allvarligt, men tyvärr inte förvånande.  Vi ser hur barn pressas på ett ibland orimligt sätt i skolan, utan att få tillgång till stöttande insatser eller stöd om de mår dåligt. Det finns uppenbara problem i skolan och med betygssystemet, och det hänger ihop med den psykiska ohälsan bland barn och unga, säger Magnus Jägerskog.

 

Folkhälsomyndigheten och Bris arrangerar ett seminarium idag kl 16 på Järvaveckan med rubriken Barn har rätt att må bra.

För mer information

Anna Holmqvist

Anna Holmqvist

Chef kommunikation och påverkan

070- 779 95 06

anna.holmqvist@bris.se

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer