Bris släpper ny årsrapport

Publicerat

Under 2019 har Bris stöttat fler barn är någonsin i telefon, chatt, mejl och i stödgrupper för barn och familjer. Bris årsrapport för 2019 visar att fler samtal handlat om självmordstankar, fysiskt våld, sexuella övergrepp och vuxnas missbruk. Och att allt fler barn vittnar om en djup oro inför framtiden och den stundande klimatkrisen.

I årets rapport ”Hållbara liv – om barnets rättigheter, barns livsvillkor och samhällets utmaningar” ställer Bris frågan om hur hållbart samhället är för barn att växa upp i och konstaterar att den bristande likvärdigheten i skola, vård och stöd, tillsammans med ökande klyftor i samhället, utgör stora utmaningar för ett samhälle där varje barn ges goda livsförutsättningar.

– Sverige är ett bra land för många barn att växa upp i, men inte för alla barn och inte alltid. Att de ekonomiska klyftorna ökar, att Sverige har en växande skolsegregation, och att det stöd och den vård ett barn har tillgång till varierar stort över landet visar på ett samhälle som snarare går i motsatt riktning vad gäller att tillgodose barn sina rättigheter, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

Samtalen till Bris fortsätter att öka. Totalt ökade stödkontakterna med knappt 2 procent i telefon, chatt och mejl jämfört med 2018.

Topp 5 vanligaste kontaktorsakerna till Bris 2019

  1. Psykisk ohälsa
  2. Familj och familjekonflikter
  3. Våld, övergrepp och kränkningar
  4. Skolan
  5. Vänner

I barns samtal till Bris är psykisk ohälsa sedan flera år det vanligaste ämnet och fortsätter att öka. Samtalen om självmord ökade med 13 procent jämfört med 2018 och förekomsten av samtal om självskadebeteenden och ätstörningar är fortsatt hög. Barn uttrycker dagligen hur livssituationen inte håller ihop.

Till Bris berättar många barn att deras mående påverkas av en ständig stress och press att leva upp till förväntningar som känns ouppnåeliga. Det gäller att prestera i skolan, att ha en stor umgängeskrets, och att på alla livets arenor ”vara lyckad”. Samtidigt finns oron över hur det överhuvudtaget ska gå att skaffa jobb och bostad och om man kommer att få ett bra liv.

– Barn som kontaktar Bris är idag medvetna om att konkurrensen är tuff och många påverkas negativt av oron inför hur deras framtidsutsikter ser ut. Vissa sätter tydliga likhetstecken mellan prestationerna här och nu och framtidsmöjligheterna senare i livet, säger Magnus Jägerskog.

Nytt för 2019 är att fler barn som sökt stöd hos Bris för sitt dåliga mående också lyft en djup oro för klimatförändringarna, i takt med att det seglat upp som en stor fråga i den allmänna debatten. I de samtalen är oron ofta panikartad och ständigt närvarande. Barn beskriver en maktlöshet inför klimatkrisen, en besvikelse på vuxna som inte tagit sitt ansvar och en ilska och frustration över att inte bli tagen på allvar i sin respons på en allvarlig utveckling.

– För att barn ska känna välbefinnande är framtidstro centralt. Barns oro kring klimatkrisen är befogad. Här räcker det inte att hjälpa barn att hantera sin oro, utan vuxna måste backa upp det med faktiska åtgärder. Bris ser att politiker därför tydligare behöver redovisa vilka åtgärder som tas för att minska effekterna av klimatförändringarna och på riktigt involvera barn i skapandet av ett mer hållbart samhälle, säger Magnus Jägerskog.

Oroande ökningar i barns kontakter

Under 2019 hade Bris 27 143 kurativa kontakter med barn över chatt, mejl och telefon – en ökning med knappt 2 procent jämfört med 2018. Genomsnittsåldern var 14 år och i 8 av 10 kontakter identifierar sig barnet som tjej.

  • Samtal om suicid har ökat med 13 procent jämfört med 2018. Mellan 2016 och 2019 har antalet kontakter om självmord ökat med hela 88 procent.
  • Samtal om fysiskt våld har ökat med 22 procent jämfört med 2018. Mellan 2016 och 2019 har antalet kontakter om fysiskt våld ökat med 54 procent.
  • Samtal om sexuella övergrepp har ökat med 15 procent jämfört med 2018. Här noteras en tydlig ökning av samtal som också handlar om nätet – 20 procent av kontakterna om sexuella övergrepp handlar också om nätrelaterade frågor. Mellan 2016 och 2019 har samtalen om sexuella övergrepp ökat med 64 procent.

För mer information

Maria-Pia Cabero

Maria-Pia Cabero

Ansvarig press och opinion

070-101 61 00

maria.pia.cabero@bris.se

×