Bris stärker stödet till barn och vuxna på ukrainska

Publicerat

Nu förstärker Bris stödverksamheten och erbjuder barn och vuxna möjligheten att få stöd på ukrainska. Bris öppnar en särskild telefonlinje dit både barn och vuxna kan vända sig för råd och stöd på ukrainska, erbjuder samtalsstöd via fysiska träffar och utbildningar med fokus på traumastöd efter flykt.

–  Vår erfarenhet från den senaste stora flyktingperioden 2015 är att detunder en tid kommer att finnas ett behov av stöd för barn som varit med om svåra upplevelser, både krisstöd här och nu men också på längre sikt. Många barn som genomlevt krig och flykt kan lida av stark stress och har risk att utveckla PTSD.Vi vet ännu inte hur många som kommer att stanna i Sverige eller hur det kommer att utveckla sig, men detta är en viktig satsning för att ge stöd till barn som tvingats fly och som befinner sig här just nu, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.  

 

Stöd på olika språk 

Bris erbjuder sedan tidigare telefonstöd till vuxna med frågor om hur de kan stötta barn, på svenska, engelska och arabiska – ett av de största minoritetsspråken i Sverige. Nu förstärks detta med möjligheten att också få stöd på ukrainska.  

  • Bris stödlinje på ukrainska vänder sig till både barn och vuxna och bemannas av kurator. Barn kan söka stöd för vad som helst som de vill ha hjälp med eller mår dåligt över och vuxna erbjuds råd kring hur de kan stötta barn i sin närhet.  
  • Telefonlinjen har öppet tisdagar och torsdagar kl. 14-17, samt onsdagar kl. 9-12, på nummer 020-48 48 48. Det är gratis och anonymt att ringa. 

Barn upp till 18 år har redan möjlighet att boka en tid för samtalsstöd över telefon med en kurator på olika språk. Vid Brismottagningarna, som finns på en rad orter i landet, går det även att träffa en Briskurator fysiskt och få stöd med tolk.   

 

Behov här och nu – och på sikt 

Att barn med erfarenhet av flykt kan behöva stöd och må dåligt under en längre tid är välkänt. Bris erbjuder sedan flera år en metodutbildning för professionella som möter barn med erfarenhet av krig och flykt: Teaching Recovery Techniques. Utbildningen ger deltagaren kunskap och verktyg att implementera och genomföra med grupper i sin egen verksamhet.  

– Vi har redan utbildningar inbokade och telefonlinjen är öppen. Nu börjar det uppsökande jobbet för att nå ut brett till målgruppen med information om vad Bris är och vilket stöd som finns att få. Bris är välkänt i Sverige och 116 111 är ett europeiskt nummer för hjälplinjer till barn vilket kan skapa trygghet och göra att de som är i behov av stöd har lättare att hitta till oss, säger Sofia Walan, chef för Regionenheten på Bris.  

Satsningen möjliggörs med stöd från Egmont Fonden. 

Bris är en ideell organisation som finansieras främst med gåvor från allmänhet, företag och organisationer. Förutom att driva 116 111 – den dygnet runt-öppna nationella stödlinjen för barn – har Bris ett flertal stödlinjer och stödverksamheter för barn som befinner sig i utsatta situationer. Barnet möts alltid av professionella kuratorer. För mer information: www.bris.se.  

För mer information

Maria-Pia Cabero

Maria-Pia Cabero

Ansvarig opinion och media

070-101 61 00

maria.pia.cabero@bris.se

×