Idag släpps Bris årsrapport för 2021

Publicerat

Bris har under 2021 ökat sin tillgänglighet dygnet runt och har haft 32 procent fler kurativa kontakter med barn jämfört med föregående år. Under perioden noteras markanta ökningar av samtal som handlar om sexuella övergrepp, suicid och ätstörningar. Årets rapport fördjupar sig särskilt i barns utsatthet för våld, såväl i det egna hemmet som i samhället i stort.

Bris årsrapport Våld - en del av barns vardag lyfter barns röster, forskning och förbättringsförslag i syfte att ge varje barn en trygg uppväxt. I rapporten redovisas barns samtal till Bris nationella stödlinje under året som gått. Under 2021 handlar det om 41 667 kurativa samtal med barn via chatt, telefon och mejl. Det innebär en ökning av samtal på 32 procent jämfört med föregående år. En förändring sen tidigare år är också att det professionella stödet till barn sedan i mars 2021 varit tillgängligt dygnet runt.  

– Sedan Bris öppnade dygnet runt har det varit ett högt tryck under dygnets alla timmar. De ökande samtalen från barn gällande självdestruktivitet, ångest, och suicid ska delvis förstås utifrån att Bris nu haft öppet på natten, en tid när ett barns redan dåliga mående kan vara ännu svårare att hantera själv.  Att barn kan kontakta Bris mitt i natten när de behöver stöd och hjälp är viktigt och det är positivt att barn som behöver gör det. Men samtidigt visar den allvarliga samtalsutvecklingen att många barn befinner sig i svåra situationer som kräver vuxenvärldens stöd och ingripande, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.  

 

Årets rapport lyfter särskilt området våld mot barn 

I årets rapport belyser Bris särskilt barns utsatthet för våld och de samhällsbrister som behöver åtgärdas för att skydda barn från olika former av våld, inom alla de arenor där våld mot barn förekommer. Hos Bris är samtal från barn om som utsätts för våld en daglig realitet. Det handlar om allt ifrån fysiskt och psykiskt våld som barn upplever och utsätts för i hemmet, om sexuella övergrepp på olika arenor som barn befinner sig på, om våld och utsatthet i skolan och om att växa upp ett område där våld och kriminalitet finns närvarande och påverkar barns liv.   

“Jag har aldrig vågat berätta för någon. Jag skäms till och med nu över att skriva det här… Jag vill inte leva så här längre… Jag känner att det håller på att äta upp mig inifrån." - Citat från ett barn.  

– De senaste åren har samtalen till Bris från barn om våld, övergrepp och kränkningar eskalerat. De drabbas själva, har sett det ske eller de känner någon som drabbats. Våldet är en realitet i många barns liv och påverkar deras psykiska hälsa. Det är tydligt att Sverige inte når upp till ambitionen om en uppväxt fri från våld. Detta leder till oöverblickbara konsekvenser för barn och för samhället som helhet. Vi som samhälle måste göra mer och bättre inom området, säger Magnus Jägerskog.  

 

Siffror i urval ur rapporten  

  • Bris kuratorer hade 41 667 kurativa samtal med barn via chatt, telefon och mejl under 2021.  Bris har totalt haft 32 procent fler kurativa samtal med barn 2021 jämfört med 2020.
  • De vanligaste samtalsområdena när ett barn kontaktar Bris är 1) Psykisk ohälsa, 2) Familj och familjekonflikter, 3) Våld, övergrepp och kränkningar. 
  • Under 2020–2021 har särskilt stora samtalsökningar till Bris noterats gällande: Ätstörningar (+93 procent), Självmord (+87 procent), Självdestruktivitet (+77 procent), Ångest (+76 procent), Sexuella övergrepp (+70 procent).  

Läs årsrapporten för 2021 här

 

Om den nationella stödlinjen för barn  

Bris driftar den nationella stödlinjen för barn upp till 18 år: 116 111. Numret är ett EU-harmoniserat nummer där den som ringer hamnar i den officiella stödlinjen för barn i respektive land. I Sverige går det till Bris och bemannas dygnet runt av professionella kuratorer. Utöver det erbjuds barn också stöd via chatt med kuratorer dygnet runt.  

För mer information

Maria-Pia Cabero

Maria-Pia Cabero

Ansvarig opinion och media

070-101 61 00

maria.pia.cabero@bris.se

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer