Lägesbild från Bris under coronakrisen

Publicerat

Hos Bris är trycket just nu högt. Mer bråk och utsatthet hemma, svår ensamhet när isoleringen blir norm och ett mer otillgängligt stöd för barn som behöver hjälp. Så ser lägesbilden ut i kölvattnet av corona.

– Barns samtal handlar dels om oro för smittan i sig och dels om de konsekvenserna som uppkommer i takt med olika samhällsåtgärder. Särskilt svårt blir det för barn som befinner sig i en utsatt situation hemma, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

Coronakrisen påverkar alla och påverkar barns vardag i takt med att vardagsrutiner ändras. Sedan drygt två veckor tillbaka har Bris fått samtal från barn med anledning av coronaviruset och de samhällsåtgärder som följt. Det handlar om allt från oro för hur familjemedlemmar kommer att påverkas av viruset, om oro för att själv bli smittad, om svårigheter att plugga hemma och försöka upprätthålla socialt umgänge med kompisar till att behöva navigera i ett konstant informationsflöde om corona. Hos Bris märks nu även att barns utsatthet i hemmet ökar och att barns tillgång till stöd blivit allt mer otillgängligt.

Trycket i stödlinjerna har länge varit högt hos Bris och den 16 mars utökades öppettiderna för att kunna ta emot fler samtal från barn, något som var planerat sedan innan. De senaste två veckorna har Bris kuratorer haft 30 procent fler stödjande kontakter per vecka jämfört med veckorna innan – såväl om corona som om andra ämnen i barns liv.

Sedan tidigare är det vanligaste samtalsämnet till Bris psykisk ohälsa, och för barn som redan innan upplevde hälsoångest har situationen förvärrats med vuxnas upptagenhet kring viruset och noggrann hygien. Drastiska åtgärder som att stänga skolor och uppmaningar att stanna hemma tillsammans med dramatiska rapporteringar om sjuka och döda runt om i hela världen bidrar förstås till att förstärka barns oro.

Särskilt påtaglig har krisen blivit för barn som lever i en utsatt situation i hemmet, exempelvis med föräldrar med psykisk ohälsa eller med våld i familjen. Redan under vanliga lov märks det i samtalen till Bris att utsattheten blir extra påtaglig när skolan stänger och barn är mer hemma.

- Vi vet att omständigheter som social isolering, hög stress- och konfliktnivå, ekonomiska problem och andra påfrestningar ökar faran för att barn ska fara illa och utsättas för våld i hemmet. Just nu är vi i en samhällskris där alla de ingredienserna finns samtidigt som den viktiga skyddsfaktorn vuxna utanför familjen är mindre tillgänglig, säger Marie Angsell, sakkunnig socionom på Bris.

Redan innan krisen hade många barn svårt att få det stöd och skydd de har rätt till och tillgången såg olika ut i olika delar av landet. Barn berättar att det nu blivit ännu svårare att få stöd från exempelvis elevhälsan och att inplanerade möten på hälso- och stödinstanser blivit inställda och uppskjutna på grund av samhällsläget. Det är djupt oroande eftersom barn som mår dåligt och behöver stöd inte har tid att vänta.

– Nu, mer än kanske någonsin, ser vi hur viktigt det är att det finns ett professionellt stöd som är lättillgängligt för barn. Numret 116 111 går till EU:s officiella stödlinjer för barn och jag vill uppmana fler att sprida den informationen. Det är också otroligt viktigt just nu att vuxna visar civilkurage och är uppmärksamma på hur barn i ens närhet har det, och att man tar sin oro på allvar och orosanmäler om man misstänker att ett barn far illa, säger Magnus Jägerskog.

 

Vad kan du som privatperson göra?

Många hör just nu av sig till Bris och vill bidra i arbetet med att ge barn stöd. Tyvärr kan vi inte ta emot privatpersoner som erbjuder sig att sitta i stödkanalerna, men vi kan alla hjälpas åt att sprida information om tips och om att hjälp finns att få.

Barn kan varje dag, anonymt och gratis, ringa (116 111), chatta eller mejla till Bris kuratorer på bris.se. Öppettider: vardagar 9-12, alla dagar 14-21.

Vuxna med frågor om barn kan varje vardag 9-12 kontakta Bris kuratorer på 0771-50 50 50.

För mer information

Maria-Pia Cabero

Maria-Pia Cabero

Ansvarig opinion och media

070-101 61 00

maria.pia.cabero@bris.se

×