Ny rapport från Bris – om gängkriminalitet och barns uppväxtvillkor

Publicerat

I den aktuella debatten om otrygghet, dödskjutningar och gängkriminalitet saknas både barns röster och ett tydligt barnrättsperspektiv. Idag lanserar Bris rapporten "Barns rättigheter i skottlinjen", som lyfter kopplingen mellan gängkriminalitet, barnets rättigheter och barns uppväxtvillkor.

Illustration: Elin Svensson.

Illustration: Elin Svensson.

"Min kille har skaffat en pistol som han har med sig varje gång han går ut eftersom folk är ute efter honom.” – Citat från barn i anonymt samtal med Bris stödlinje.

Varje barn har rätt till liv och utveckling, rätt till en uppväxt fri från våld, rätt till social trygghet, rätt till en meningsfull fritid och rätt att må så bra som möjligt. Rättigheterna är ovillkorade och gäller varje barn utan undantag. För vissa grupper av barn är dessa rättigheter dock mer hotade än för andra.

– Barn påverkas av såväl gängkriminalitetens närvaro och konsekvenser som av samhällets åtgärder för att motverka den. Det drabbar särskilt barn som växer upp i landets så kallade utsatta områden, eftersom det i hög utsträckning är hos de lokalt etablerade gängen som rekryteringen av unga sker och mycket av kriminaliteten och det dödliga skjutvapenvåldet finns, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

Bris nya rapport Barns rättigheter i skottlinjen belyser att frågan om gängkriminalitet är en fråga som handlar om barn, barns rättigheter och barns skilda uppväxtvillkor. Rapporten framhåller vikten av att barn alltid görs delaktiga i frågor som rör barn och att det är en förutsättning för att nå hållbara lösningar. Med hjälp av barn, forskare, aktörer från civilsamhället, representanter från rättsväsendet och skolvärlden ger Bris i rapporten en bred bild av på vilket sätt frågan om gängkriminalitet påverkar och hänger samman med barns rättigheter samt varför det politiska fokuset behöver skiftas från repressiva till förebyggande åtgärder. I rapporten intervjuas även samtliga riksdagspartier om vad de menar behöver prioriteras inom det förebyggande arbetet.

En av rapportens slutsatser är att fokus i debatten på hårdare tag står i vägen för samtal om barns trygga uppväxtvillkor. 

– Forskare och professionella i rapporten är överens om att det förebyggande arbetet är helt avgörande. Ändå läggs den politiska tonvikten idag på kortsiktiga, repressiva åtgärder. Ett perspektivskifte till tidiga insatser krävs och behöver prioriteras för att motverka att barn hamnar i kriminalitet och för att främja goda uppväxtvillkor för varje barn. Det kan inte vänta, säger Magnus Jägerskog.

Läs rapporten i sin helhet här.

För mer information

Maria-Pia Cabero

Maria-Pia Cabero

Ansvarig press och opinion

070-101 61 00

maria.pia.cabero@bris.se

×