Regeringen aviserar medel till Bris för att långsiktigt säkra den nationella stödlinjen för barn

Publicerat

Idag meddelade regeringen att 20 miljoner kronor ska avsättas årligen för att möjliggöra den långsiktiga finansieringen av Bris nationella stödlinje för barn, med start 2023. Det är en del av regeringens budgetproposition för 2023 där man föreslår satsningar för en jämlik vård och omsorg samt en gemenskapssatsning för att bryta ofrivillig ensamhet.

– Bris nationella stödlinje erbjuder professionellt stöd till barn i hela landet, dygnet runt, och hade förra året över 41 000 stödjande samtal med barn. Under pandemin klargjordes den samhällsviktiga roll som stödlinjen utgör för barn som mår dåligt och befinner sig i utsatta situationer. Beskedet om att vi nu kan säkra en del av finansiering av stödlinjen är helt fantastiskt och kommer tveklöst att bidra till att fler barn i behov av stöd kommer att kunna få det, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

Om Bris stödverksamhet

Bris är en partipolitiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation. 1980 öppnade Bris stödlinje för barn som en av de första i världen. 2007 tog EU-kommissioneninitiativ till ett officiellt gemensamt stödnummer för barn – 116 111 – som i Sverige går till Bris. Stödlinjen är för många barn de enda vuxna de berättar om sina liv för. Det är en livsviktig funktion, i synnerhet för barn i utsatta situationer.

Utöver den nationella stödlinjen bedriver Bris stödverksamhet för barn i form av Brismottagningar där barn kan träffa en kurator, gruppstödverksamhet för barn i utsatta situationer, samt driver opinionsbildning och påverkansarbete för att öka kunskapen om barns situation och stärka barnets rättigheter i samhället.

De 20 miljoner som föreslås gå till Bris i statsbudgeten kommer att gå till att finansiera den nationella stödlinjen. Den årliga kostnaden för att driva stödlinjen är 35–40 miljoner kronor.

Bris verksamhet finansieras idag främst av gåvor från privatpersoner, organisationer och företag.

­– Civilsamhället spelar en stor roll i förverkligandet av barnets rättigheter. Det föreslagna statliga stödet blir en viktig del av den långsiktiga finansieringen av stödlinjen för barn, samtidigt är vi ändå fortsatt beroende av samarbetspartners och privata donationer för att kunna säkra hela driften av stödlinjen och för att i ännu högre utsträckning kunna nå ut till alla barn som behöver någon att vända sig till, säger Magnus Jägerskog.

Läs regeringens pressmeddelande här:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/10/satsningar-for-battre-vard-och-okad-folkhalsa/

Läs mer om Bris verksamhet:

https://www.bris.se/om-bris/vart-arbete/

För mer information

Maja Dahl

Maja Dahl

Pressekreterare

08 598 821 00

press@bris.se

Maria-Pia Cabero

Maria-Pia Cabero

Ansvarig press och opinion

070-101 61 00

maria.pia.cabero@bris.se

×