Så påverkas barns vardag, relationer och hälsa när vuxna dricker för mycket – ny rapport från Bris

Publicerat

Drygt vart femte barn i Sverige har haft minst en förälder med alkoholproblem under sin uppväxt. Att växa upp med vuxna som dricker för mycket får konsekvenser både på kort och lång sikt, och långt ifrån alla barn får tillgång till stöd och hjälp. Det visar en ny rapport från Bris, som bygger på över 4000 kontakter med barn om föräldrars alkoholproblem, samt aktuell forskning.

Foto: Shutterstock.

Foto: Shutterstock.

”När pappa dricker säger han så elaka saker, som han aldrig säger annars. Jag har hört att man blir ärlig av alkohol så kanske är det vad han säger när han är full som han egentligen tycker.” Citat ur rapporten.* 

I familjer där en eller flera vuxna dricker för mycket finns ofta flera riskfaktorer som förstärker varandra, och risken för nedsatt föräldraförmåga är större, visar den samlade forskningen. Det bekräftas av samtalen till Bris, där barn berättar om hur livssituationen påverkas av att leva med vuxna med alkoholproblem.

– Barn berättar för Bris om att de drar ett stort lass i hemmet, och att de tar på sig både ett praktiskt och ett känslomässigt ansvar i förälderns ställe. Många beskriver sorg och ilska över vad de upplever som svek från föräldrar. Barn undrar varför de inte är värda att känna sig älskade och omhändertagna. Det blir tydligt i barns samtal till Bris att relationerna till föräldrarna påverkas för resten av livet, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris.

I rapporten "Var det mitt ansvar?" är det tydligt att föräldrars alkoholproblem och följderna det får för barnen är långtgående och finns kvar även om föräldern slutar dricka eller barnet förlorar kontakten med föräldern. Långt ifrån alla barn som drabbas av vuxnas alkoholproblem får tillgång till stöd och hjälp, och bara en mindre andel av vuxna med beroendeproblematik får hjälp.

– Många barn känner sig väldigt ensamma och utlämnade att klara vardagen själva, och undrar hur andra vuxna runtomkring kan undgå att se och agera. Det är svårt både för barn och vuxna att veta var gränsen går och när någon dricker för mycket, men det är vårt ansvar som vuxna att skaffa oss kunskap och skapa förutsättningar för att fler barn ska kunna berätta och söka stöd, säger Magnus Jägerskog.

I rapporten presenterar Bris 5 förslag för att fler barn ska få det stöd och den hjälp de har rätt till:

1. En ökad kunskap om barn som anhöriga. Att som barn behöva ta ett stort känslomässigt ansvar i familjen är i sig en form av omsorgsbrist och försummelse.

2. Att se till barnets hela livssituation – här och på lång sikt. Konsekvenserna för barnets livssituation upphör inte automatiskt när den vuxna slutar dricka.

3. Att skapa förutsättningar för barn att berätta och söka stöd. Barn behöver kännedom om sina rättigheter, och en tillåtande miljö för att kunna berätta.

4. En ökad och mer jämlik tillgång till stöd för barn. Fler former av stöd behöver utvecklas – i samarbete med barn med egna erfarenheter av att leva med vuxna med alkoholproblem.

5. En ny syn på förebyggande insatser. Tidigt inkluderande stöd som fångar upp vuxna i riskzonen för att utveckla ett alkoholberoende.

*Citat i rapporten är exempel på vad barn berättar för Bris. Vid behov har ändringar gjorts i citat för att inget barn ska kännas igen av andra. 

För mer information

Maria-Pia Cabero

Maria-Pia Cabero

Ansvarig opinion och media

070-101 61 00

maria.pia.cabero@bris.se

×

Lämna chatt