Vart trettonde barn har föräldrar med skulder hos Kronofogden

Publicerat

Nästan 173 000 barn växer upp i familjer med skulder hos Kronofogden eller med pågående skuldsanering. Det är en minskning med 4 000 barn jämfört med förra året. Skillnaderna mellan kommunerna är fortsatt stora. I Lomma bor ett barn av sextio med skuldsatta föräldrar, i Perstorp är motsvarande siffra ett av fem barn.

Föräldrar berättar att de oroar sig för de ökande kostnaderna för mat, el, drivmedel och bostad när de kontaktar Kronofogden. Många tycker att det är svårt att prata om ekonomi med sina barn.

– Ibland tror föräldrar att de skyddar barnet genom att inte prata om pengar. Men det är viktigt att prata om det och vara uppmärksam på barnens frågor, så att barnen förstår att familjens ekonomi inte är deras ansvar, säger Reza Saleh Baars, sektionschef på Kronofogden.

Kronofogden växlar i år upp sitt förebyggande arbete riktat mot barn.

– Sedan barnkonventionen blev till svensk lag har vi blivit mer varsamma i våra insatser som berör barn. Det kan handla om att avstå från att utmäta tillgångar såsom bil eller bostad i de fall det skulle försämra levnadsförhållanden för barn, säger Reza Saleh Baars.

En annan förändring för att förbättra situationen för barnfamiljer med skulder hos Kronofogden är en ny lag som innebär att vårdnadshavare med äldre barn får behålla mer av lönen vid löneutmätning. Nu i sommar kan det förhoppningsvis göra så att fler barn kan delta i sommaraktiviteter, som ofta kostar pengar.

Skillnader i landet

Högst andel barn med skuldsatta föräldrar finns i Perstorps kommun i Skåne och Ljusnarsbergs kommun i Örebro län, där siffran ligger på nästan 21 procent. Därefter kommer Högsby kommun i Kalmar län. I skånska Lomma är andelen lägst i landet, 1,6 procent, följt av och Vellinge och Danderyd. Faktorer som arbetslöshet, medelinkomst och utbildningsnivå är faktorer som bidrar till skillnaderna.

Bris stöttar oroliga barn

Nu inför sommaren är det många familjer som planerar för olika semesteraktiviteter. För barn som växer upp i familjer där pengarna inte räcker till, blir det tydligt hur deras sommar skiljer sig från kompisarnas.

– Det är många barn som känner skam och stress över känslan av att vara de enda som inte gör något roligt på sommarlovet, och det kan vara svårt att förklara för vänner att man inte har råd att följa med. Det är viktigt att barn som behöver prata med någon vet att de alltid kan vända sig till oss på Bris, säger Ellen Hedlund, kurator på Bris.

Kronofogden och Bris samarbetar sedan flera år tillbaka för att stötta barn som är oroliga över familjens ekonomi. Samarbetet handlar till största del om att sprida information till barn om att de inte är ensamma om sin situation, att det inte är deras fel och att det alltid finns någon att prata med om hur livet är just nu. Barn upp till 18 år kan ringa till Bris kuratorer anonymt på gratisnumret 116 111, chatta, mejla och skriva inlägg på Bris forum. Stödet har öppet dygnet runt. Vuxna kan också få stöd från Bris och Kronofogden kring hur man kan prata om de här frågorna med sina barn.

För statistik om antal skuldsatta, kontakta Kronofogdens presstjänst: 010-578 98 10

För mer information

Maja Dahl

Maja Dahl

Press- och opinionsansvarig

08 598 821 00

press@bris.se

×