Tillsammans för barn som flytt

Bris har sedan 2017 inlett arbetet med att stärka den psykiska hälsan bland nyanlända och asylsökande barn. Verksamheten finansieras till största del med medel från familjen Erling-Perssons stiftelse.

Tillsammans för barn som flytt. Ett samarbete mellan kommuner och Bris.

Tillsammans för barn som flytt. Ett samarbete mellan kommuner och Bris.

Den psykiska ohälsan hos barn som flytt till Sverige är utbredd och behovet av professionellt stöd stort. Bris startade under 2017 ett långsiktigt arbete med att ge professionellt stöd till barn som flytt, genom att erbjuda evidensbaserade stödgrupper, mobilisera samhällets aktörer och stärka nätverken kring asylsökande och nyanlända barn.
Vår ambition är att utveckla, tillhandahålla, och sprida lättillgängliga metoder som kan användas av kommuner, vårdaktörer och civilsamhälleruntom i landet. Projektet är nära knutet till forskning och arbetar främst med olika stödgruppsmetoder.

Teaching Recovery Techniques, som utvärderas av Uppsala universitet. Se film om metoden här.

Tillsammans med Uppdrag Psykisk Hälsa (SKL) erbjuder vi utbildningar i TrT. Utbildningstillfällen annonseras på bris.se och  Uppdrag Psykisk Hälsas hemsida.

Projektet Tillsammans för barn som flytt finansieras med medel från Familjen Erling-Perssons Stiftelse med 14,85 miljoner kronor under tre år.

Vill ni samarbeta med Bris?

Offentliga aktörer kan samarbeta med Bris för att främja den psykiska hälsan hos nyanlända och asylsökande barn. Ni står för rekryteringen av barn till grupper, tolk och lokaler. Bris tillhandahåller stödgruppsledare, metoder och kunskapshöjande insatser till nätverken runt barnen. Bris kan också göra uppdragsutbildningar i TrT lokalt och regionalt.Vi har för närvarande verksamhet i Stockholmsområdet, Göteborg, Linköping och i Skåne.

För mer information

Mikael Drackner

Projektledare för Tillsammans för barn som flytt

08-598 888 45

mikael.drackner@bris.se

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer