Tillsammans för barn som flytt

Bris inleder långsiktigt stöd till nyanlända och asylsökande barn. Projektet finansieras med medel från familjen Erling-Perssons stiftelse.

Tillsammans för barn som flytt. Ett samarbete mellan kommuner och Bris.

Tillsammans för barn som flytt. Ett samarbete mellan kommuner och Bris.

Den psykiska ohälsan hos barn som flytt till Sverige är utbredd och behovet av professionellt stöd stort. Den senaste tidens larmrapporter om måendet hos ensamkommande barn har fått stor uppmärksamhet i media, och många aktörer som arbetar med gruppen har uttryckt sin oro över situationens allvar.

Under 2017 startar Bris ett långsiktigt arbete med att ge professionellt stöd till barn som flytt, genom att erbjuda evidensbaserade stödgrupper, mobilisera samhällets aktörer och stärka nätverken kring ensamkommande barn. Vår ambition är att utveckla, tillhandahålla, och sprida lättillgängliga metoder som kan användas av kommuner över hela landet. Projektet är nära knutet till forskning och arbetar med två olika stödgruppsmetoder.

  • Teaching Recovery Techniques, som utvärderas av Uppsala universitet. Se film om metoden här.

  • Brisgrupper, som är en metod som utvecklades efter tsunamin-katastrofen 2004 i ett samarbete mellan Bris och Röda Korset.

Projektet Tillsammans för barn som flytt finansieras med medel från Familjen Erling-Perssons Stiftelse med 14,85 miljoner kronor under tre år.

Vill din kommun samarbeta med Bris?

Kommuner kan samarbeta med Bris för att främja den psykiska hälsan hos nyanlända och asylsökande barn. Kommunen står för rekryteringen av barn till grupper, tolk och lokaler. Bris tillhandahåller stödgruppsledare, metoder och kunskapshöjande insatser till nätverken runt barnen.

För mer information

Mikael Drackner

Projektledare för Tillsammans för barn som flytt

08-598 888 45

mikael.drackner@bris.se

Är din kommun intresserad av att vara med?

Kontakta Mikael Drackner, projektledare, mikael.drackner@bris.se

Lämna chatt

Psykisk ohälsa

Bris fokusområde 2017

Läs mer

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer