Tillsammans för barn som flytt

Publicerat

Bris har sedan 2017 arbetat med att stärka den psykiska hälsan bland nyanlända och asylsökande barn. Verksamheten finansieras till största del med medel från familjen Erling-Perssons stiftelse.

Tillsammans för barn som flytt. Ett samarbete mellan kommuner och Bris, med finansiellt stöd av Erling-Persson stiftelse.

Tillsammans för barn som flytt. Ett samarbete mellan kommuner och Bris, med finansiellt stöd av Erling-Persson stiftelse.

I juni avslutades projektet Tillsammans för barn som flytt efter 3,5 år. Syftet med projektet var att stärka den psykiska hälsan hos barn som flytt genom stödgrupper, samverkan med forskare och med kommunala och regionala aktörer, utbildning till vuxna, rapporter och konferenser. I stödgrupperna för barn har metoden TRT (Teaching recovery techniques) använts som ett sätt att lära barnen hantera symptom på trauma efter krig och flykt. Grupperna har ofta gjorts i samverkan med skolan och det är utifrån det arbetet som en metodbok tagits fram. Metodboken beskriver hur skolan kan arbeta med TRT och ger handfasta tips och råd för personal inom skolans värld. Boken finns digitalt och får gärna spridas

Även om projektet avslutas kommer Bris att fortsätta erbjuda uppdragsutbildningar inom TRT, nu under hösten för Region Västra Götaland.

×

Lämna chatt