Bris nätverk

Bris nätverk vänder sig till dig, som precis som vi, anser att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Bris nätverk möjliggör möten, dialog och samverkan mellan professionella från olika delar av samhället, den privata, den ideella och den offentliga sektorn. Bris nätverk är till för dig som aktiv arbetar för och med barn.

Som deltagare i Bris nätverk erbjuds du:

  • Fysiska nätverksträffar, webinarier och konferenser.
  • Värdefull kunskapspåfyllnad och inspiration du har nytta av i ditt arbete med barn. 
  • Bris nyhetsbrev.

Nätverket är en plats där du får möjlighet att lyssna till föreläsningar, ta del av rapporter inom området, men också dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter, allt kostnadsfritt!

Kan företag stärka barns framtidstro? Välkommen till lunchwebbinarium om social hållbarhet med fokus på barns rättigheter. Läs mer och anmäl dig här

Succé för vårens nätverksträffar!

Bris nätverksträffar i Stockholm, Malmö, Göteborg, Linköping och Umeå drog massor av deltagare i samtliga städer.

Medlemmarna i nätverket, nya som gamla, fick ta del av Bris årliga Barnrapport, lyssna till intressanta paneldiskussioner kring barnrättsliga frågor. Och inte minst, byta erfarenheter och kunskap med varandra.

Bris nätverk växer stadigt, vilket vittnar om det utspridda engagemang kring barn som finns ute i landet. Ni som väljer att engagera er, medlemmar som volontärer, utgör en viktig kugge i Bris verksamhet. Vi är beroende av er för att sprida barns röster och för att påverka beslutsfattare regionalt och lokalt. Ni gör ett otroligt värdefullt jobb och ger också Bris som organisation viktiga insikter om vilka utmaningar som kommuner står inför i arbetet med att implementera barnkonventionen.

Tillsammans gör vi skillnad för Sveriges alla barn och unga.

För att se på videon behöver du acceptera youtube-kakor

Möt Lilian Helgason

Under 2023 ökade samtalen till Bris, och skolan var en av de vanligaste orsakerna till kontakt med en ökning på 34% jämfört med föregående år.

Vi bjöd in Lilian Helgason, ordförande i Sveriges Elevråd, för att prata på alla Bris nätverksträffar under våren 2024. Läs om hur hon anser att elevhälsan kan förbättras och hur lärare kan vara trygga vuxna.

Nätverkets medlemmar Under Bris nätverksträffar våren 2024 passade vi på att prata med några av nätverkets medlemmar.

Johannes Witkowsky, gymnasiepräst Svenska kyrkan i Malmö

Vilka verktyg tar du med dig från nätverksträffen till jobbet imorgon?

"Det främsta verktyget jag tar med mig är relationerna och kontakterna som skapas på de här träffarna. Kommer en ungdom till oss, måste vi känna de andra aktörerna i staden och de som kanske är bättre på vissa saker än vad vi är. Samverkan är det absolut viktigaste verktyget.

Tillsammans måste vi som olika organisationer, trossamfund och andra aktörer i civilsamhället stötta varandra för att hjälpas åt. Det finns något vackert i det, men också något sorgligt. I och med att de samhälleliga strukturerna succesivt nedmonteras så ställs nya krav på oss som civilsamhälle att stötta upp. Det är fint men också problematiskt för det tvingar oss att göra det välfärdssamhället borde göra, samtidigt som det krävs att någon gör det."

Anette Hein, kurator vuxenpsykiatrin Lund

Vilka verktyg tar du med dig från nätverksträffen till jobbet imorgon?

"Jag jobbar med vuxna men jag tar med mig hur viktigt det är att få in barnperspektivet, barn blir ju påverkade av sina föräldrars mående. Vi försöker ha samtal via föräldrarna, med barnen eller tillsammans. Det är ett jätteviktigt arbete att få med barnen i samtal kring hur det är i familjen, hur de ska hantera olika situationer och hur man kan minska oron."

Stefan Strandberg, verksamhetsledare Bufff Östergötland

Vilka verktyg tar du med dig från nätverksträffen till jobbet imorgon?

"Jag tar med mig att vi samlas här tillsammans idag och lyfter barnens röster, att vi är viktiga vuxna för våra barn, att alla barn ska bli sedda för de dom är och att vi tillsammans kan hjälpa dem. Nätverket som vi utgör tillsammans är så viktigt, och kan vi få ihop det så blir det så mycket bättre för våra barn."

Möt Charlotte Kalla Se intervjun med Brisambassadören Charlotte Kalla under Bris nätverksträff i Umeå våren 2024. Hur tycker hon att idrottsledare tidigt kan upptäcka om ett barn behöver stöd?
För att se på videon behöver du acceptera youtube-kakor

Lunch med Bris

Välkommen att ta del av våra korta nätföreläsningar om viktiga ämnen. Föreläsningarna är 30 minuter långa, kostnadsfria och riktar sig till dig som är yrkesverksam.

Föreläsningar att ta del av i efterhand: 

  • Mottagandets roll för den psykiska hälsan hos barn som flytt

  • Se mig – rätten till stöd tidigt i livet

  • Unga och nätet 

  • Hur påverkas barn när vuxna dricker för mycket?
Bris volontärer Bris volontärer gör våra nätverksträffar möjliga!
Som volontär i Bris får du utbildning och kontinuerlig kunskapspåfyllnad inom olika barnrättsområden, och möjlighet att påverka Bris som organisation.

Låter det intressant?
Varmt välkommen att anmäla ditt intresse.
Ansök här

Selma Vallin, volontär Göteborg

Hur blev du Brisvolontär?

"Jag kände att jag ville få en till aktivitet i min vardag och jag är väldigt intresserad av mänskliga rättigheter generellt. Men just när det handlar om barn så känner jag en stor passion att vara den rösten som de kanske inte har. Och just när vi tänker på den här oroliga tiden som är nu, så är organisationer som Bris guld värda. Att känna att man hjälper på något vis motiverar mig."

Katarina Berg Widfeldt, volontär Kungälv

Hur blev du Brisvolontär?

"Jag kontaktade Bris i september 2023 och fick lite av en rivstart. Jag har redan hunnit vara ute som skolvolontär och varit med på evenemang i bland annat Hammarkullen, så det känns som att jag är inne i ruljangsen.

Det här är något som jag verkligen tycker känns meningsfullt att göra. Jag har jobbat många år som journalist och har skrivit mycket om, och varit engagerad i, barnrättsfrågor. Det har nog alltid funnits en önskan att kunna gå in och jobba som volontär på Bris och nu när jag har hoppat av jobbkarusellen så gjorde jag slag i saken."


Minna Silverstig, volontär Linköping

Hur blev du Brisvolontär?

"Det var precis före pandemin som jag ansökte om att bli volontär. Under den perioden hände det ju inte jättemycket eftersom vi inte kunde göra fysiska uppdrag. Det blev i stället många digitala uppdrag som att sprida information och annat. Men efter pandemin började jag göra mer fysiska uppdrag och det har varit jättekul.

Volontärverksamheten i region öst har vuxit och utvecklats otroligt mycket de senaste åren. Det har varit väldigt kul att få vara en del av det."

Bris utbildningar

Bygg på din kunskapsbank!

Här hittar du Brisakademins utbildningar och föreläsningar som ger fördjupade kunskaper om barnets rättigheter och konkreta verktyg för dig som möter barn i behov av stöd.

Både programutbildningar och föreläsningar kan beställas som uppdragsutbildningar och vi anpassar gärna föreläsningarna efter just era behov. Bris har lång erfarenhet av att utbilda socialtjänst, skola och rättsväsende men föreläser även för privata näringslivet och ideella organisationer i hela Sverige. Alla utbildningar kan genomföras digitalt.

×