Att prata med barn om otäcka nyheter

När något händer i världen som många vuxna pratar om nås också de flesta barn i skolålder av nyheten. Det är viktigt att inte lämna barn ensamma med otäcka nyheter. Du som är förälder eller annan vuxen nära barnet har en viktig uppgift i att trygga, lugna och hjälpa ditt barn att hantera sina känslor och frågor.

Barn reagerar olika

Alla barn är olika och hur ett barn reagerar på händelser som denna avgörs av flera olika saker, bland annat av om barnet varit på plats, befunnit sig i närområdet eller har anhöriga som var där. Barnets ålder och tidigare erfarenheter spelar också roll.

Det viktigaste du kan göra som vuxen är att trygga, lugna och stärka barnets känsla av kontroll. För att göra det måste du ta reda på vad just ditt barn vet och behöver!

Var lyhörd och observant!

Utgå ifrån att de flesta barn känner till det som har hänt, men utgå inte från att barnet är oroligt för sin egen del. De flesta barn visar på något sätt om de är oroliga. Ta reda på hur mycket barnet tänker på det som hänt, vad barnet vet om händelsen och vilka tankar och frågor barnet har.

Ställ konkreta frågor!

Vad har du hört? Vad vet du? Vad undrar du?

Hjälp barnet att ställa sina frågor!

Visa att du gärna pratar också om sådant som kan kännas svårt och även om du inte har svar på alla frågor!

Informera!

Barnet behöver få svar på sina frågor, känna en större kontroll och bli lugnad. Ge barnet den information barnet är hjälpt av. Även svåra och skrämmande fakta kan vara viktiga att få prata om. Svara ärligt på frågorna men berätta inte mer än barnet är hjälpt av att få veta, undvik till exempel att gå in på onödiga detaljer.

Överför inte din egen oro!

Det är viktigt att du inte lägger din egen oro på barnet eller utgår ifrån att barnet uppfattar saker på samma sätt som du. Det som väcker oro hos en vuxen behöver nödvändigtvis inte beröra ett barn på samma sätt.

Lugna och inge hopp!

Berätta att händelsen som denna är mycket ovanlig, att det finns människor som gör allt vad de kan för ta reda på hur detta kunde hända och som tar hand om de som är drabbade.

Tänk på

  • Att alla barn är olika och reagerar olika och behöver bli bemötta på olika sätt.
  • Att många barn nås av både nyheter och spekulationer via sina mobiler.
  • Att barnet hör hur diskussioner pågår över middagsbordet och på nyhetssändningar och drar egna slutsatser av dem.
  • Att även vuxna kan behöva hjälp.

Prata gärna med någon i din omgivning för stöd och råd, eller ring Bris vuxentelefon om barn på 0771-505050.

Fler råd kring hur du som vuxen kan prata med barn:

×