Bris samarbetar med kronofogden

När familjen har ekonomiska svårigheter påverkas barns liv och mående. Det kan väcka jobbiga tankar och känslor, och kan innebära begränsade möjligheter att vara med i fritidsaktiviteter som kostar. Det kan också göra det svårt att umgås med vänner på lika villkor när pengarna inte räcker till. Bris finns till för barn som behöver prata om sin situation.

När barn oroar sig för familjens ekonomi

För att fler barn ska få möjlighet att prata om sin livssituation och få stöd i hur man kan hantera den samarbetar Bris och Kronofogden sedan några år tillbaka. Syftet är att nå ut till barn och unga med information om hur man kan hantera läget när familjens ekonomi påverkar en, och att nå ut till vuxna om vikten av att prata med barn om ekonomi och om att avlasta barnet från känslan av ansvar för familjens ekonomi.

Barn har rätt till trygghet och rätt till en meningsfull fritid. De har rätt till information och rätt att få stöd för att kunna må bra. Men många av de sakerna påverkas när man lever i en familj som har ekonomiska svårigheter. En del vuxna undanhåller ekonomiska problem i ett försök att skydda barn från oro, men barn förstår ofta mer av vad som händer hemma än vad vuxna ibland tror. Att inte prata om situationen och om vad som är den vuxnes ansvar kan leda till ännu mer oro hos barn och kan bidra till en känsla av skam i relation till pengar.

Många barn lägger en stor del av ansvaret på sig själva och känner sig ensamma i sin situation. Kronofogden har därför i samverkan med Bris tagit fram animerade filmer för barn. Filmerna uppmuntrar barn till att ta kontakt med Bris där de får hjälp av erfarna kuratorer om de är oroliga, behöver någon att prata med och hjälp att hitta strategier i vardagen som underlättar för barnet.

I samarbetet ingår även att Bris och Kronofogden årligen belyser hur många barn som lever i familjer som har ekonomiska skulder. Senaste siffrorna finns här

Hembesöket - om oro för sin familjs ekonomi

 Fotbollen - om oro för sin familjs ekonomi

 Sommarlovet - om oro för sin familjs ekonomi

Vad kan Bris göra?

Bris erbjuder barn och unga professionellt samtalsstöd varje dag, året om – men Bris som är en ideell organisation har inte möjlighet att bistå familjer med ekonomisk hjälp. Varje vardag kan dock vuxna som har frågor om barn ringa till Bris vuxentelefon för att få prata om hur de kan stötta barn i sin närhet kring olika frågor.

Samtalsstöd för barn: Telefon 116 111, chatt och mejl på bris.se. Öppet varje dag kl. 14-21 och dessutom varje vardag kl. 9-12. Det är anonymt och gratis att kontakta Bris.

Samtalsstöd för vuxna med frågor om barn: Telefon 0771-50 50 50, varje vardag kl. 9-12.

 

 

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer