Ny rapport: Se mig - rätten till stöd tidigt i livet

Varje barn har rätt till en trygg uppväxt, liv och utveckling. Ändå finns det barn i Sverige som redan från ung ålder lever i utsatthet i hemmet. Bris nya rapport lyfter vikten av tidigt stöd och tydliggör de yngsta barnens behov och rättigheter.

Omslag till rapporten "Se mig - rätten till stöd tidigt i livet". Illustration: Elin Svensson/Agent Molly&Co.

Omslag till rapporten "Se mig - rätten till stöd tidigt i livet". Illustration: Elin Svensson/Agent Molly&Co.

Rapporten visar att samhällets stöd till de yngsta brister

Rapporten utgår från vad barn berättar i Bris stödlinje, intervjuer med yrkesverksamma inom förskola, socialtjänst och BVC, samt forskning och myndighetsrapporter. Genom det beskriver rapporten de yngsta barnens rättigheter och behov, samt vilka konsekvenser utsatthet kan ha på kort och lång sikt.

I den offentliga debatten har frågan om tidiga insatser fått allt större utrymme, men samtalet fokuserar på de äldre barnen och de yngsta barnens situation osynliggörs. Samtidigt vänder sig barn till Bris och berättar om utsatthet de levt i sen de var små och om vuxna som inte gör tillräckligt för att de ska få hjälp i sin situation.

Bris lyfter barns egna berättelser

Barn berättar för Bris om sin uppväxt i social utsatthet med föräldrar som inte tagit hand om dem, om hur både de själva och syskon utsatts för våld och att bli lämnad ensam. Barn beskriver hur de tidiga upplevelserna har påverkat deras hälsa senare i livet.

”Mina syskon är äldre så de hade vänner som de kunde umgås med, jag var fortfarande så liten så jag var ju hemma om dagarna.”

Forskare, förskollärare och BVC-personal som Bris har pratat med lyfter fram brister i samhällets stödfunktion, såsom brist på tid, resurser och metoder för att ha samtal med föräldrarna om oro. Rapporten visar även att när socialtjänsten utreder barns situation görs de yngsta barnen sällan delaktiga. Därför krävs det stora samhällsförändringar för att säkerställa att varje barn har rätt till en trygg uppväxt och stöd tidigt i livet.

Bris har tagit fram samtalsguide

För att ge verktyg till vuxna som möter de yngsta barnen i sitt yrke har Bris tagit fram en samtalsguide som heter "Goda samtal om svåra ämnen - en guide i mötet med föräldrar till de yngsta barnen".

Rapporten "Se mig - rätten till stöd tidigt i livet" har tagits fram med stöd från Egmont Fonden.   

För att se på videon behöver du acceptera youtube-kakor
Barn behöver Bris har tillsammans med animeringsstudion Hannes&Johannes producerat "Barn behöver" – en film baserad på barns teckningar och samtal med barn om deras behov och vuxnas ansvar.
×