Lämna inte barn ensamma med otäcka nyheter

Publicerat

Under de senaste dagarna har media rapporterat om personer utklädda till clowner som skrämmer och skadar andra människor. Det är en trend som startade i USA i somras och som nu har kommit hit.

Otäcka händelser nära upplevs ofta som mer skrämmande för barn än sådant som sker längre bort. De flesta barn blir mer oroade av sådant som kan drabba dem själva. Den stora uppmärksamheten gör att nästan alla barn känner till nyheten om clownerna. Barn pratar, ser filmer och delar mycket med varandra. Det är viktigt att de inte lämnas ensamma med sina känslor och tankar.

Så reagerar barn

Hur ett barn reagerar på otäcka händelser beror på olika saker. En är hur exponerat barnet blivit för en skrämmande upplevelse. Har barnet själv blivit skrämt av en clown eller sett mycket obehagliga filmklipp så kan det göra att barnet är räddare än andra som blivit mindre exponerade.

Barnets ålder och andra förutsättningar påverkar hur barnet förstår och kan ta hand om sådant det ser och hör talas om. Dessutom är alla barn olika känsliga, barnets personliga egenskaper spelar in i hur barnet reagerar.

Omständigheter runt omkring barnet kan också göra barnet mer eller mindre tåligt. Ett barn som redan är utsatt för andra påfrestningar och annan oro kan vara känsligare under en period. Det kan till exempel vara en skilsmässa eller att det är väldigt rörigt i skolan.

Din uppgift som vuxen

Du som vuxen har en viktig uppgift att fylla i att lugna, trygga och hjälpa barnet att känna kontroll. För att veta hur du bäst kan hjälpa måste du ta reda på vad just det här barnet behöver för att känna sig trygg.

Fråga vad barnet sett och hört och hur kompisar pratar. Lyssna efter vad barnet tänker och hur det känner. Svara på frågor så ärligt du kan, men undvik detaljer och annat som kan skrämma barnet mer. Var noga med att inte överföra din egen eventuella oro på barnet och tänk på att barn hör vad vuxna pratar om.

Fråga vad barnet tycker att du kan göra för att det ska kännas lugnare. Hämta från skolan om det känns obehagligt att gå ensam. Låt barnet sova tillsammans med dig, om det känns bättre. Gör mer sådant som känns tryggt och bra för barnet.

Hjälp barnet att hitta egna verktyg att hantera sin oro.

Reaktioner är normala

Att ett barn under en period känns ängsligare och behöver sina föräldrar och andra vuxna lite extra, betyder inte att det kommer att fortsätta att vara så. Att du låter barnet sova i din säng eller få sällskap till skolan under en tid när barnet behöver det, gör inte att barnet går tillbaka i utvecklingen eller blir osjälvständigt. Tvärtom! Tryggheten stärker barnet och barn har en egen drivkraft att utvecklas och bli mer självständiga igen när allt känns lite mer stabilt.

För mer information

Anna Holmqvist

Anna Holmqvist

Bris pressekreterare

070-779 95 06

anna.holmqvist@bris.se

×