Idag är en historisk och efterlängtad dag – idag blir barnkonventionen svensk lag!

Publicerat

Varje dag kontaktar barn Bris och vittnar om att de inte får det stöd och den hjälp som de har rätt till. Alla barn är olika men alla barn har exakt samma mänskliga rättigheter. Barnkonventionen som lag gör Sverige till ett bättre land att vara barn i!

Här i Sverige är engagemanget för barn oftast stort. Sverige var ett av de första länder som skrev på barnkonventionen 1990. Men trots att barnkonventionen om barnets mänskliga rättigheter gällt i Sverige i snart 30 år finns det mängder av barn som inte får sina rättigheter tillgodosedda. Det kan vara barn som utsätts för våld utan att det räknas som ett brott, barn som mår psykisk dåligt och inte får den vård de behöver eller barn som inte får göra sin egen röst hörs i stora beslut som handlar om deras eget liv så som till exempel i en vårdnadstvist.

I Sveriges avlånga land bor det nästan 2 miljoner barn. Alla barns liv är olika, men alla barns mänskliga rättigheter är identiska. Ute i landet finns många vuxna som tycker att barnkonventionen är viktig. Samtidigt visar en enkät Bris nyligen gjorde att landets kommuner står olika rustande att leva upp till barnkonventionen som lag och att det finns stora regionala skillnader i Sverige. 

Barnet lever sitt liv lokalt. Samtidigt saknar flera kommuner mål och riktlinjer för att säkerställa att verksamheter rent praktiskt lever upp till barnkonventionen. Detta gäller alla verksamheter som möter barn såsom till exempel skola, socialtjänst, förskola, Kriminalvården och sjukvården. Många kommuner saknar politiska beslut i högsta instans som i sin tur gör så att arbetet blir en prioritering i hela kommunen. 

Även om många har hört talas om barnkonventionen är kunskapen om dess praktiska betydelse låg. Därför är det nu upp till alla chefer och alla medarbetare att tillsammans sätta sig ner och fundera på vad barnkonventionen betyder på just ens egen arbetsplats. Detta arbete bör sedan löpandes utvärderas, helst tillsammans med barn, så att vi kan vara säkra på att vi lever upp till varje barns mänskliga rättigheter här och nu. När ett barn far illa, t ex lever med våld i hemmet, eller lider av psykisk ohälsa, är skyddet och stödet som finns nära barnet oerhört varierat. Detta är ett stort problem för barn som inte väljer vart de föds eller var familjen flyttar. Nationella riktlinjer och öronmärkta medel vore nu oerhört betydelsefullt för alla de barn som idag får sina rättigheter kränkta. 

Alltför många barn som hör av sig till Bris berättar om hur det gång på gång försökt att prata med vuxna men att de blivit förminskade och kanske även förlöjligade. Barnkonventionen som lag lägger ansvaret för barnets rättigheter på hela det offentliga samhället. 

Idag är en historisk och efterlängtad dag. Idag blir barnkonventionen svensk lag. Tillsammans kan vi skapa ett bättre land att vara barn i. Ett land som garanterar varje barn dess mänskliga rättigheter och där varje vuxen frågar, lyssnar och agerar för varje barns bästa.

År 2020 är året då det blir skillnad på att ha och få rätt även för barn. 

God fortsättning önskar Bris!

För mer information

Maria-Pia Cabero

Maria-Pia Cabero

Ansvarig press och opinion

070-101 61 00

maria.pia.cabero@bris.se

×

Lämna chatt